Архив

Месечни архиви: май 2012

На 9-ти май 2012 г., Деня на Европа, в Голяма зала на Столичен общински съвет, София, ул. Московска 33, ет.5, от 14.00 ч. ще се проведе конференция на тема „Инструменти за местно устойчиво енергийно развитие. Проект ТАБУЛА: Подходът на типологиите за енергийна оценка на сградния фонд”.

В рамките на Конференцията ще бъдат изнесени доклади на теми свързани с устойчивото енергийно развитие на местно ниво, оценка на сградния фонд и възможностите за неговото обновяване, енергиен мениджмънт, обучение, участие на гражданите и други актуални въпроси. Ще бъдат проведени две паралелни сесии – едната е посветена на изработването на политики за преминаване към сгради с близки до нулевото потребление на енергия и представянето на приложен софтуер за одитиране на сгради и обучение, а другата – на технически решения за интелигентно управление на централното топлоснабдяване на сгради.

Конференцията ще завърши с коктейл, с който ще отбележим 10 години от основаването на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА.

Във връзка с осигуряване на пропускателния режим в Столична община, моля до 08.05.2012 да потвърдите Вашето присъствие на телефон: +359 2 943 49 09, или да изпратите приложената регистрационна форма на факс: +359 2 943 44 01 или на е-mail: office@sofena.com.

Прес Съобщение Покана Регистрационна форма Окончателна програма

Презентации:

A.110-години Софийска енергийна агенция – СОФЕНА. Проблеми и перспективи за устойчивото енергийно развитие на Столична общинаИван Шишков, СОФЕНА
A.2Проект ТАБУЛА: Подходът на типологиите за енергийна оценка на сградния фондЗдравко Георгиев, СОФЕНА
A.3Национална сградна типологияЕкатерина Танева-Папен, СОФЕНА
A.4Проект INTENSE: Съвременни методи за обучение по енергийна ефективност и ВЕИ за сградиКоста Бошнаков, ХТМУ-София
A.5Проект ENTRANZE: Политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в ЕвропаДиана Паунова-Галева, СОФЕНА
A.6Резултати от международното състезание Климатична купа за граждани на ЕвропаЗдравко Георгиев, СОФЕНА
B.1Предизвикателствата пред българските общини свързани с чистотата на атмосферния въздух и потреблението на енергияЛияна Аджарова, Асоциация на българските енергийни агенции - АБЕА
B.2Възможности и резултати от дейността на ЕкоЕнергия като поддържаща структура на Споразумението на кметоветеКамен Симеонов, Общинска мрежа „Екоенергия“
B.3Проект ENER-SUPPLY – Енергийна ефективност и ВЕИ – политики за подкрепа на местно нивоЦветослава Цонева, ЧРЕЦ
B.4Стандартът за енергиен мениджмънт ISO50001 и интегрираните системи за управление в полза на местните администрацииМилена Минкова, ИНТЕРТЕК
B.5Проект BG161PO001-1.2.01-0001 “Енергийно обновяване на българските домове”: основни моменти и изискванияДесислава Йорданова, дирекция „Жилищна политика”, МРРБ
B.6Съвременни европейски практики при субсидирано обновяване на апартаментни жилищни сгради – изводи от европейски проекти - SHELTER и др.Георги Георгиев, Българска жилищна асоциация
С1Среща на експертната група по проект ENTRANZE: Политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в ЕвропаЗдравко Георгиев, експерти
С2GNERGY Auditor – приложен софтуер за одитиране на сгради и обучениеМирослав Братанов, GNERGY
C3Технически решения за интелигентно управление на централното топлоснабдяване на сградиЕксперти, директори на училища и детски градини
Харесайте ни във Facebook