Архив

Месечни архиви: декември 2017

В края на 2017 г. ЕНЕРГОМОНИТОР предостави на служителите на СОФЕНА възможността да наблюдават в реално време потреблението на ел. енергия в офиса през интернет. 

ЕНЕРГОМОНИТОР Powersense беше монтиран в офиса на СОФЕНА и така стана възможно наблюдаването на собственото ни електропотребление online от всеки компютър, лаптоп, таблет или телефон снабден с интернет. Измерването се извършва с помощта на токови трансформатири (клипс или щипки), които са монтирани на фазовите проводници вътре в електрическото табло.

Сравняваме консумацията на ел. енергия на почасова, дневна, месечна и годишна база.

Така лесно ще спестим енергия, природни ресурси, пари и не на последно място помагаме за отделянето на по-малко вредни емисии.

Осигурена е безжична връзка между Домашната база и уреда за измерване.

ЕНЕРГОМОНИТОР е с изчистен дизайн, който подхожда на интериора на всеки офис и не заема място. Не е необходимо допълнително помещение или специални изисквания за съхранение.

ЕНЕРГОМОНИТОР съхранява данните за потреблението, което позволява те да се разглеждат и анализират в подходящо време, от всяка точка на света.

Инсталацията е лесна, като е необходимо само достъп до интернет (рутер) и ел. захранване.

За повече информация, относно продуктите на Енеегомонитор, може да посетите: https://energomonitor.bg/produkti-bulgaria/ или да пишете на: bulgaria@energomonitor.bg или logistics@energomonitor.bg

На 15.10.2017 г. стартира нов проект за насърчаване на енергийния мениджмънт в общински сгради. Водещ партньор е немската организация Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH. Участват още СОФЕНА – България, ENERGAP – Словения и KREA – Литва.

Енергийното потребление в сгради от административния сектор генерира 15% от годишните емисии на CO2 в Германия. Директивата за сградния фонд на ЕС се съсредоточава върху обществените сгради, защото те работят и като добър пример, който може да постигне мултиплициращ ефект. Изпълнението на проект за енергиен мениджмънт в общински сгради (EM) е свързан с дългосрочното управление на енергопотреблението и постигането на спестявания чрез устойчиви методи. Предвижда се провеждането на пилотен проект за внедряване на ЕМ, за да се събере опит с участието на общини.

Основни цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез:

-международен обмен на ноу-хау и обучения – разкриване на реалната полза за общините – разработване на нови и иновативни начини за изпълнение и финансиране на EM

Проектът има за цел да илюстрира добрата практика на EM и да генерира услуги, идеи и опит, коитода предаде на по-високите политически нива.

За да бъде по-ефективен, той ще включва и дейности по насърчаване на общините и установяване на устойчиви структури и процеси.

Харесайте ни във Facebook