Архив

Месечни архиви: юли 2007

В началото на 2007 г. Софийска енергийна агенция – СОФЕНА започна работа по проект ENERGY TROPHY+ – Magnify success: Extension of the European Energy Trophy competition to 18 countries. Проектът предвижда организиране на европейско състезание („енергиен трофей“) в 18 страни. Учредени са европейски и национални награди за предприятия и организации, собственици на сгради, в които чрез чисто организационни мерки са постигнати икономии на енергия. Повече информация за проекта могаже да се получи на www.energytrophy.org . За повече информация за условията за участие, моля да се обръщате към екипа на СОФЕНА на адреса и телефоните за контакт.

Медиен партньор на състезанието е вестник Строителство Градът:

Събитието се провежда за осми пореден път и се очаква да бъде посетено от 15 000 посетители. В рамките на панаира се организират около 15 конференции, за 2 от които ще бъде осигурен превод на английски: 7th International Conference: IHE® WoodEnergy и 4th National Conference for Photovoltaic Power Plants. За повече информация посетете страницата на организаторите в Интернет : www.renexpo.com

На 11 юли в Столична община се проведе третата работна сесия на Форум за интелигентна енергия София Зона Б 5. На форума бяха представени доклади за състоянието на зелените площи и използване на геотермални източници и предложиния за тяхното развитие. За обсъждане бяха представени предложение за План за устойчиво енергийно развитие на Зона Б5 и идея за изграждане на Център за енергиен мениджмънт на мястото на временната отоплителна централа. Представени, обсъдени и наградени бяха идеи на учениците от 30-то СОУ за развитие на средата на тяхното училище и околното пространство. Повече информация за решенията на форума очаквайте в следващия брой на Бюлетина за Форума.

Тук може да разгледате и допълните дългата листа на предложeния за проекти за Зона Б5. Моля изпращайте вашите предложения на e-mail: issofena@techno-link.com

На 12 юли в Агенцията по енергийна ефективност се подписа споразумение за сътрудничество в областта на енергийната ефективност между Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА и Агенцията по енергийна ефективност – АЕЕ. Дефинирани са основните направления на сътрудничество – съвместни инициативи и съгласувани действия при приемане и усъвършенстване на законовата уредба; сътрудничество при изпълнение на Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност; обучението в областта на ЕЕ; инициативи за осъществяване на ефективно управление за енергийна ефективност; повишаване на осведомеността на деловите среди и обществеността по проблемите на ЕЕ и др. Срокът на споразумението е 2 години и ще се изпълнява от работни групи по конкретни задачи и въпроси.

Харесайте ни във Facebook