Архив

Месечни архиви: април 2023

SOFENA стартира нов проект “CEATY: Cooperation Partnership in School Education Clean Energy Ambassador Training for Youngsters” по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е инициатива за онлайн обучение по проблемите, свързани с климата и енергията, насочен към постигне целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество.

Първата международна среща по проекта се проведе на 8 и 9 март 2023г. в София по покана на агенция СОФЕНА, координатор на проекта. Присъстваха всички партньори от Турция, Словения, Испания и Холандия.

Проектът има за цел да се включи в борбата срещу глобалното затопляне, като предоставя на учениците от 12 до 16-годишна възраст знания за потреблението на енергия, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници, и като развива у тях отговорно отношение към околната среда, за да ги превърне в Посланици на чиста енергия. Целта е в унисон с новата програма на ЕС за устойчиво развитие до 2030 г., която отразява неотложната необходимост от интегриране на принципите на образованието за устойчиво развитие във всички нива на образование.

Тази основна цел ще бъде постигната чрез разработването на онлайн инструменти за преподаване, улесняващи промяната в образованието чрез предоставяне възможност на обучаваните да допринасят за опазването на околната среда и да участват в борбата с изменението на климата. За целта ще бъде разработена нова дигитална платформа за обучение. Тази платформата, заедно с инструментариума за Посланици на чистата енергия и онлайн курсът на обучение, ще бъдат отворени и безплатни за използване от всички. Атрактивният и забавен характер на дейностите в обучителната програма ще мотивира учениците да ги споделят със своите братя и сестри и връстниците си. Разделите под формата на викторини ще ги насърчават да обсъждат новите си знания със своите родители и други възрастни, като по този начин се дава възможност на децата да се изявяват като Посланици на чиста енергия в своите семейства и сред приятелите си и се гарантира въздействието на проекта върху по-широка аудитория, която не е свързана с училище. След завършване на обучението децата ще са придобили разбиране за общите цели на ЕС в областта на климата и енергията и ще са научили повече за собствената си роля като европейски граждани.

Харесайте ни във Facebook