Архив

Месечни архиви: август 2022

Основната цел на проект POWERPOOR, финасиран по програма Хоризонт 2020, е да разработи програми за подкрепа на енергийно бедните граждани и да насърчи развитието на съвместни енергийни инициативи, като използва алтернативни или иновативни схеми за финансиране (напр. създаване на енергийни общности/кооперативи, използване на колективно финансиране). (www.powerpoor.eu)

Една инициатива на POWERPOOR е създаването на Бюра за намаляване на енергийната бедност, представляващи обслужване на едно гише, което предоставя информация на гражданите. Бюрото може да насърчи гражданите да участват активно в планираните дейности, да ги запознае с проблема на енергийната бедност, да предложи промени в поведението и мерки за енергийна ефективност, както и да напътства гражданите при участие или създаване на енергийна общност. Може също така и да обясни използването на иновативни методи за финансиране за постигане на целите за енергийна ефективност.

В България вече отвориха врати две Бюра за намаляване на енергийната бедност – в София и в Пловдив, където гражданите могат да научат за ползите от прилагането на мерки за енергийна ефективност и от инсталирането на възобновяеми енергийни източници. Чрез Бюрата за намаляване на енергийната бедност местните власти ще могат да изградят своя капацитет, опит и умения за това как да включат и финансират дейности за справяне с енергийната бедност в ПДУЕК. Надяваме се скоро и други общини да проявят интерес и да отворят местни Бюра за намаляване на енергийната бедност.

Адреси на Бюрата за намаляване на енергийната бедност:                                  

Харесайте ни във Facebook