Архив

Месечни архиви: януари 2010

В края на януари 2010 г. СОФЕНА ЕООД официално беше вписано в публичните регистри на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и на лицата инзвършващи сертификация и обследване за енергийна ефективност на сгради.

СОФЕНА ЕООД е дружество с едноличен собственик Сдружение Софийска енергийна агенция – СОФЕНА. Дружеството разполага с изискваните от Закона за енергийна ефективност екипи и технически средства за осъществяване на обследванията. При обследванията и технико-икономическите анализи СОФЕНА ЕООД използва дългогодишния опит на служителите на Агенция СОФЕНА, експерти от Технически университет – СОФИЯ и Химикотехнологичен и металургичен университет – СОФИЯ и други университети и научни институти от България и чужбина.

Харесайте ни във Facebook