Архив

Месечни архиви: май 2021

На 27.05.2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА организира информационен ден по проект PowerPoor в ФНТС. Информационният ден се проведе съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, като беше обсъдена ролята на сградната автоматизация за ефективно използване на енергията и производство на енергия от инсталации с използване на ВЕИ.  В събитието взеха участие над 50 човека. Бяха представени основните цели и дейности, които предстоят да се реализират през следващите 3 години.

СЕА СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

Проектът е инициатива на Националния техническиуниверситет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

Софийска енергийна агенция СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Консорциумът PowerPoor се състои от 14 партньорски институции от 11 европейски държави, а дейността на проекта ще се разгърне чрез пилотни програми в осем от тези страни.

Основната цел на проект PowerPoor е активизиране на енергийно бедните граждани чрез съвместни енергийни инициативи. Приоритетна задача е създаването на система за идентифициране на енергийно бедни домакинства и осигуряването на подкрепа за тях при прилагането на мерки за енергийна ефективност, чрез разработване на програми и инструменти за намаляване на енергийната бедност. Дейностите ще са насочени към промяна в поведението на потребителите относно използването на енергия и прилагането на мерки за енергийна ефективност чрез споделяне на опит и знания, както и чрез съвместни енергийни инициативи и кампании за ангажиране на гражданите. Ще бъдат насърчавани проекти за енергийни общности и ще се предоставя информация за алтернативни схеми за финансиране (например чрез енергийни кооперативи или чрез колективно финансиране – краудфъндинг).

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител. Последният етап на проекта има за цел включване на енергийната бедност в процеса на разработване на политики с най-добри практики и възпроизвеждане на резултатите на ниво ЕС.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.powerpoor.eu/

Харесайте ни във Facebook