Архив

Месечни архиви: юли 2020

На 7 юли 2020 г. се проведе заключителна пресконференция, посветена на възможностите и проблемите в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители. На пресконференцията бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на  дейности по проект „Повишаване на  гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и  мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната  ефективност“изпълняван от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийската енергийна агенция СОФЕНА.

За да се запознаете с всички постигнати резултати вижте:

01-Презентация Алексиев – пресконференция на 19.03.201902-

Презентация Колев – пресконференция на 19.03.2019

03-Презентация Георгиев – пресконференция на 19.03.2019

04-Презентация-Алексиев Стара Загора 28.02.2020

05-Презентация-Колев Стара Загора 28.02.2020

06-Презентация-Баев Стара Загора 28.02.2020

07-Презентация-Георгиев Стара Загора 28.02.2020

08-Презентация Алексиев, пресконференция на 07.07.2020

09-Презентация Колев, пресконференция 07.07.2020

10-Презентация Баев, Георгиев, пресконференция 07.07.2020

11-Презентация Кулевска 25.06.2020

12-Презентация Колев 25.06.2020

13-Презентация-Георгиев 25.06.2020

14-Презентация Баев ДГР 25.06.2020

д.1 и д.10-Анкетно проучване (1)

д.3-Анализ на Националната информационна система

д.1-Анализ на нормативната уредба

д.4-Анализ – договори с гарантиран резултат

д.2-Проучвания за добри практики в областта на енергийната ефективност

д.6-Проучване на добри практики – стандарти

Харесайте ни във Facebook