Архив

Месечни архиви: юли 2021

Прес информация

Дата: юли, 2021

През декември 2020 година СЕА СОФЕНА започна работа по проект LIGHTNESS с финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 953020.

Програма „Хоризонт 2020“ поставя акцент върху науката, индустриалното лидерство и справянето с обществените предизвикателства като климатичните промени и справедливия енергиен преход.

Проект LIGHTNESS ще допринесе за  чист и справедлив енергиен преход чрез създаване и подкрепа на граждански енергийни общности

  • Гражданите са в центъра на този нов енергиен модел, като могат да произвеждат, консумират и продават собствена енергия от възобновяеми източници на справедлива цена.
  • Проектът е съвместно усилие на 13 партньорски институции в 8 държави от ЕС и 7 пилотни обекта.

В цяла Европа гражданите все повече изискват отговори относно замърсяването, изменението на климата и повишаването на сметките за ток. Този иновативен проект на ЕС всъщност поставя гражданите в центъра на решението, обещавайки да донесе ползи както за хората, така и за планетата.

Проектът е от решаващо значение в разгара на усилията на Европа да декарбонизира икономиката и преминаването към по-устойчив енергиен модел за преодоляване на социалните потребности и намаляване на енергийната бедност.

Гражданските енергийни общности се  дефинират от Европейската комисия  като юридически лица, съставени от граждани, сдружения, кооперации, местни власти и предприятия, които се обединяват, за да участват в електроенергийната система. Проектът Lightness ще направи оценка на местните  потребности заедно с гражданите, за да създаде конкретни решения за подобряване на енергийната ефективност в тези общности. Хората ще могат да оценят ползите от инвестициите в технологии за възобновяеми енергийни източници за своите сгради и как да получат максимума, като обменят генерираната енергия в общността за намаляване на емисиите на CO2.

„Това е иновативен проект, който обединява най-новите технологични инструменти за енергиен мониторинг и ефективност, заедно с човешкия аспект на ангажирането и активизирането на гражданите“ – Хуан Еспеше, координатор на проекта от R2M Solution, Испания. Новата енергийна култура ще стартира в 7 пилотни общности при различни климатични условия, правна и финансова рамка, пазари и екологично съзнание на гражданите. По този начин решенията ще бъдат приложими в различен контекст: 285 апартамента в 19 жилищни блока във Вроцлав, Полша; 300 къщи в рамките на три жилищни общности във Верден, Хелден и Делфт, Холандия; 20 сгради в бизнес парк във Валенс, Франция; интелигентна кооперация с 8 апартамента в Каляри, Италия; и 15-30 къщи в Алгинет, Испания, с потенциал за нарастване чрез енергийната кооперация на Алгинет. Като цяло, Lightness ще има пряк ангажимент от над 500 домакинства и 30 третични сгради с допълнителен потенциал да достигне до над 70 000 души.

Гражданските енергийни общности имат за цел да бъдат новата и съществена част от зеления преход в Европа. Добавената стойност на проекта е истинското активно участие на гражданите в процеса, което да отключи дългоочакваното активизиране на хората в енергийния сектор и да доведе до изключително необходимата енергийна справедливост, ангажираност към околната среда и икономически спестявания.

Повече информация може да намерите на: http://www.lightness-project.eu

Социални медии:

  • Facebook: /lightnessEU
  • Twitter: @lightness_eu
  • LinkedIn: /lightness-eu
  • Instagram: lightness_eu

На 30. 06. 2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА, заедно с Енергомонитор България, организира обучение за енергийни поддръжници по проект PowerPoor в Професионалната гимназия по електроника и автоматика, гр. София. Обучението за енергийни поддръжници се проведе в рамките на извънкласните занимания в края на учебната година, в него взеха участие над 60 ученици от горните класове и някои от техните учители. Обучението беше структурирано като серия от лекции, свързани с представяне на проект PowerPoor, понятието „енергийна бедност“; политиките на ЕС, насочени срещу енергийната бедност; енергийните характеристики на домакинствата; колективни иновативни действия срещу енергийната бедност; иновативно финансиране на инициативи за енергия, краудфъндинг.

Екипът на Енергомонитор България запозна аудиторията с възможностите за енергийно спестяване при домакинствата чрез използване на иновативната система за енергиен мониторинг в реално време Енергомонитор, като мека мярка в справянето с енергийната бедност.

Обучението завърши с провеждането на сертификационен тест за енергийни поддръжници. Повечето участници издържаха теста успешно и 56 ученика получиха сертификати за енергийни поддръжници и тениски с логото на проекта. За подпомагане извършването на проучванията и с цел повишаване информираността сред домакинствата, бяха предоставени безвъзмездно три комплекта за мониторинг на електроенергията Енергомонитор.

СЕА СОФЕНА е партньор по проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител.

Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

 

Харесайте ни във Facebook