Архив

Месечни архиви: март 2018

Уважаеми читатели, бихме искали, да Ви поканим на „14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа“, в която СОФЕНА участва, заедно с Европейския институт по труда. Сесията ще се състой на 27.03.2018 г., от 13.30 ч., в Интер Експо Център, на бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София.

По-долу, може да видите програма за събитието, както и форма за регистарция, при интерес от Ваша страна.

Програма на „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018

Регистрация за „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/registration_ee_conference

СОФЕНА ще представи очакваните резултати по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома.

Проект SMARTEL цели повишаване качеството на професионалното   обучение за електротехници с цел придобиване на компетенции и умения, съответстващи на нуждите на променящия се пазар на услуги за интелигентно измерване и автоматизация на дома.
В рамките на проекта се разработват и предлагат онлайн образователни ресурси вкл. учебни материали, ръководства, практически упражнения и др. Чрез транснационално сътрудничество се осъществява обмяна на опит, знания и експертиза между партньорите и се гарантира валидиране на учебния материал за професионално обучение в страните – партньори по проекта

Харесайте ни във Facebook