Архив

Месечни архиви: януари 2012

На 19 и 20 01.2012 г. в гр. Плевен, Българският институт за стандартизация ще проведе специализиран семинар на тема: “Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти”. Семинарът се организира в изпълнение на проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 “Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” Прочетете още

Харесайте ни във Facebook