Архив

Месечни архиви: декември 2007

На 14.11.2007 г. в Атина стартира международният проект по програма Интелигентна енергия – Европа на Европейската комисия MOUNTAIN-RES/RUE. Продължителността на проекта е 01.12.2007-30.11.2009 г.и има за цел да активира местните общности в планинските и селски райони да използват възобновяеми енергийни източници и да ги стимулира да използват рационално ограничените енергийни ресурси. Проектът засяга всички насоки на устойчивото енергийно развитие- икономическият аспект и осигуряване на работни места, околна среда, социален и технологичен аспект. В България Агенция СОФЕНА ще се насочи към създаване на местен план за действие за планинска община съвместно с местните политици, администрацията, гражданите и експерти в различните области на енергийната ефективност и ВЕИ. Предвидено е и създаване на международна мрежа на планински общини, разпространение на резултатите по проекта и др. дейности.

Харесайте ни във Facebook