Архив

Месечни архиви: юни 2022

На 8 и 9 юни 2022 година в Калияри, Италия, се проведе поредната среща от изпълнението на проект Lightness. Това  събитие беше първото, което не се проведе онлайн и партньорите по проекта имаха възможност лично да се срещнат и да обсъдят текущите задачи и  предстоящите дейности за изпълнение във връзка с междинното отчитане на проекта.

През втория ден от срещата партньорите посетиха пилотния проект в град Калияри, Италия.  Обект на проекта е 4 етажна сграда, построена през 1966 г., която разполага с осем четиристайни апартамента, всеки с площ от 85 м². Сградата е с възможно най-ниския енергиен рейтинг G, без централно отопление, има само индивидуални отоплителни тела без система за енергиен мониторинг или контрол. Планирано е обновяване и  модернизация с цел сградата да представлява демонстрация на концепцията за „интелигентно жилище“. Необходимо е да се изпълнят следните интервенции:

  • Създаване на гражданска енергийна общност на ниво сграда.
  • Монтаж на 20kWp соларна система на покрива.
  • Промяна на договора за доставка на енергия с нови договорни опции и гъвкавост.
  • Управление на енергията с ползване на блокчейн.
  • Анализи в реално време и данни, достъпни за потребителите-производители на енергия.

 След проведена кампания през декември 2021 г. за групово финансиране за осигуряване на средствата за реконструкцията на сградата, в рамките на няколко часа от откриването на кампанията бяха събрани 151 010 €  за осъществяване на концепцията.

Харесайте ни във Facebook