Архив

Месечни архиви: февруари 2018

 

Европейска инициатива за климата и събитие на високо равнище по политиката в областта на климата се проведе в гр. Берлин, Германия на 22.02.2018 г. Присъстваха българският  заместник-министър по околна среда г-жа Атанаска Николова и представители на немското министерство на околната среда. СОФЕНА е партньор по проект за общински енергиен мениджмънт, разработен в рамките на инициативата.

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-predstavi-perspektivite-za-evropejsko-sutrudnichestvo-po-klimata-v-berlin/

 Първата среща по нов проект „Общински енергиен мениджмънт“ се проведе на 19.02 и 20.02.2018 г. в гр. Хамелн, Германия. Партньори са KAW, SOFENA, EnergaP и KREA, съответно от Германия, България, Словения и Литва. Прилагането на систематичен общински енергиен мениджмънт  (ОEM) допринася в голяма степен за дългосрочното спестяване на енергия и управлението на устойчивите съоръжения. Предвижда се проекта да е пилотен и да е за внедряване на ОEM, за да се събере опит с участващите общини. Основните цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез: транснационален обмен на ноу-хау и обучения; разкриване на предимствата на EM за общините и разработване на нови и иновативни начини за внедряване и финансиране на ОEM. Проектът е разработен по програма EUKI.

Харесайте ни във Facebook