Архив

Месечни архиви: юни 2023

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийска енергийна агенция – СОФЕНА,

адрес: гр. София, 1124, ул. “Цар Иван Асен II” № 65.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: услуга

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническа спецификация на уебстраницата

I. ДИЗАЙН И ПОДДРЪЖКА НА УЕБСТРАНИЦАТА:

– Пълно уеб програмиране и инсталиране на плъгини и интерактивност

– CMS уеб формат: WordPress (с помощта на Elementor Pro, от нулата)

– Създаване на начална страница и вътрешни страници

– Адаптиране и обработка на снимки и секции в съответствие с визуалната идентичност на проекта

– Дизайн

– Дизайн на шрифтове

– Дизайн на графични елементи

CTA дизайн на абонамент за бюлетин

Дизайн и оформление на бюлетин

Адаптивен дизайн, 100% адаптиран към всички електронни устройства

Регистрация на име на домейн

Абонамент за хостинг.

Брошура

– А4 сгънат на 3

– А3 плакат във формат за печат и онлайн, на всички езици на консорциума.

Поддръжка за 5 години

– Подновяване на хостинг

– Подновяване на име на домейн

II. ДАННИ

– Качване на презентациите на партньорите.

– Качване на 5 бюлетина (на различните езици на партньорите в консорциума: английски, испански, български, словенски, турски).

– Публикуване на бюлетин на всеки 6 месеца (за изтегляне в pdf).

– Окончателни резултати от проекта (за изтегляне в pdf) / Съответни публикации / Публикации относно събития

– Mailchimp, изпращане на бюлетини до заинтересованите страни в проекта.

– Акаунти/страници в социални медии (Instagram, LinkedIn)

– Брояч и отчети

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2023 17:30

Офертите да се изпращат в електронна форма на е-mail: office@sofena.com

На 20 юни 2023 г.  в София СОФЕНА проведе обучителен семинар по проект LIFE-BECKON по програма LIFE. Семинарът е част от Програмата за изграждане на капацитет  чрез „Обучение на обучители“ по проекта и в него участваха заинтересовани лица и партньори от консорциума. Обучението е част от  поредицата от семинари, които се провеждат в трите демонстрациионни града  – Копенхаген,  Авила и  София.

Представители на  партньора EnoLL предоставят цялостна методология и набор от инструменти за подпомагане на общините в Европейския съюз  за създаване и успешно внедряване на енергийни общности чрез  „Отворени иновационни пътешествия“ (Open Innovation Journey) и планове за внедряване, базирани на методологията на Living Lab. Участниците в семинара се подготвят как да обучават обучители в 3-те града за идентифицирането на  решения, които да се използват за изготвяне на планове за внедряване на всяка от демонстрационните инициативи, както и да възпроизведат същата методология в други градове и общности по време на изпълнение на проекта LIFE-BECKON.

В края на м. април тази година бяха избрани трите пилотни общини в България по проект „MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общините“, който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и околната среда на Република Германия.

СОФЕНА е партньор по проекта, Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е водещ партньор. Участват още Независимия институт по околна среда (UfU) в Берлин, Германия и  Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, Румъния.

Община Свиленград е избрана за участие в международния проект за подобряване на институционалния енергиен мениджмънт. Класирани са още две пилотни български общини – Сапарева баня в категория малка община и Русе в категория голяма община.

Изборът е направен след конкурентен подбор и оценка на енергийната ефективност и ВЕИ по показатели: спестена енергия от изпълнени мерки за енергийна ефективност в МWh/година/жител; възобновяема енергия – заменени конвенционални енергийни източници и др.

В края на м. май беше завършен и аналитичния доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България, в който беше включен и подробен преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, с цел предлагане на препоръки за подобряване на нормативната база по отношение на дейностите на общините във връзка със събиране, анализиране и отчитане на данни за енергийното потребление на тяхна територия.

Предстоят обучения за разработване на институционалния модел с участието на заинтересованите страни; обмяна на опит в Германия и Румъния и пилотно прилагане на модела в трите общини за една година с подкрепата на експерти от НДЕФ и СОФЕНА.

Други статии по темата:

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3511-obshtina-svilengrad-shte-uchastva-v-mejdunaroden-proekt-za-razvitie-na-energien-menidjmant

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3495-obshtina-svilengrad-izgradi-30-kw-fotovoltaichna-instalaciia

На 30 и 31 май 2023г. във Вроцлав, Полша, се проведе поредната международна среща на консорциума по проект LIGHTNESS, финансиран по програма Хоризонт Европа.

Проектът LIGHTNESS си поставя за цел подпомагане на бързото развитие на гражданските енергийни общности по отношение на регулиране, схеми за финансова подкрепа, технически изисквания и социална ангажираност,а именно темите, които представляват предизвикателство пред създаването и функционирането на енергийните общности в Европа.

Освен изпълнението на пилотни дейности в няколко от страните в консорциума, акцент в проекта имат  широкото комуникиране и разпространение на научените уроци и най-добрите практики за постигането на успех в изграждането на гражданските общности.

Презстои в края на годината проектът да приключи с финална конференция в Брюксел, на която да се представят постигнатите резултати  като разработените методики, бизнес модели и изпълнени пилотните инициативи.

Харесайте ни във Facebook