Архив

Месечни архиви: май 2013

Годишното общо събрание на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА ще се проведе на 06.06.2013 г. от 18:00 в офиса на Агенцията при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Агенция СОФЕНА през 2012 г.;
  2. Финансов отчет за 2012 година;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, Контрольора и Изпълнителния директор за дейността им през 2012 г.
  4. План и бюджет за дейността на Сдружението за 2013 г.
  5. Приемане на нови членове на СЕА СОФЕНА
  6. Приемане на промени в органите на управление на СЕА СОФЕНА
  7. Отчет за дейността на СОФЕНА ЕООД
  8. Разни.
Харесайте ни във Facebook