Архив

Месечни архиви: май 2023

На 16 и 17.05.2023 г., в град Копенхаген, се състоя среща по проект LIFE- BECKON.

На срещата присъстваха представители от всчики 8 партньорски организации, като домакини бяха служители от Община Копенхаген, които споделиха техния опит в създаването на енергийни общности на територията на общината.

В рамките на първия ден от срещата беше посетена eнергийна общност “Havebyen Mozart”, която се състои от 78 домакинства, живеещи на общински терен, в собствени едноетажни постройки. Te плащат наем на общината за земята, върху която живеят и ползват. Договорните отношения с общината са за период не по-малък от 30 години.

В рамките на общността са изградени общи пространства с дарения и труд на жителите като: овощна градина, малка зоологическа градина, детски площадки и парк за отдих и почивка на семействата.

Културният дом, който е общинска сграда се поддържа изцяло с доброволен труд и средства от жителите на общността, като общината покрива единствено разходите за комунални услуги. Към него е изградена библиотека, има конферентни зали, осигуряват се грижи за деца, под формата на различни кръжоци и др.

В общността има къщи с монтирани фотоволтаици на покривните конструкции, енергията от които за момента се ползва за лични нужди. Има идея, тази общност да се превърне в енергийна такава, като енергията, която се произвежда от отделни домакинства да бъде достъпна за всички в рамките на общността.

През двата работни дни на срещата бяха обсъдени предстоящите задачи, като създаването на Технически офиси в пилотните градове – София, Авила и Копенхаген, както и онлайн платформата „One-stop-shop”, за подпомагане на процеса по създаване на енергийни общности в трите града.

Вече е достъпен и първият бюлетин по проекта, като приканваме всеки, който се интересува от темата „Енергийни общности“ да се регистрира на следния линк: link 


Партньорите от Lisbon NOVA IMS University – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – бяха домакини на 1-вата среща на Общото събрание в Лисабон на 26-27.04.2023 г.

Участваха всички партньори, а водещите на работни пакети представиха своята работа и разработените документи по проекта.

СОФЕНА, като водещ партньор на пакет 3 представи напредъка на задачите в него.

Горди сме да обявим, че резултатът 3.1. – PESTLE анализът и сравнителният анализ на прилагането на най-добри практики на местни енергийни пазари за гъвкави услуги в участващите страни и ЕС е подаден успешно от партньорите от WeGlobal и сега се очаква одобрение от ЕК.

Проучването на регулаторната рамка на местните пазари за гъвкавост по задача 3.2 също е завършено и веднага след като получим попълнените въпросници от всички партньори, ще започнем работата си по Доклада за анализ на регулаторното въздействие за местните енергийни пазари за гъвкави услуги в ЕС и особено 10-те страни от ЕС, включващи България, Франция, Гърция, Турция, Италия, Португалия, Испания, Турция, Ирландия и Румъния.

В момента партньорите от R2M също събират информация от консорциума по задача 3.3 за иновативни енергийни услуги в ЕС и участващите страни, тъй като ще подготвят картографиране на съответните гъвкави услуги на местните енергийни пазари.

Задача 3.4 е в много ранен етап и колегите правят някои проучвания и преговори с потенциални партньори за финансиране на клиентите за участие в местните енергийни пазари.

Харесайте ни във Facebook