Архив

Месечни архиви: март 2011

Енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществени и жилищни сгради

Обучението е разработено в рамките на международния проект „INTENSE: от Естония до Хърватия: Интелигентни мерки за икономия на енергия за сгради в страните от Централна и Източна Европа“ и има за цел да повиши информираността и познанията на експертите в общинските администрации, специалисти в областта на проектирането и строителството, както и гражданите и бизнеса за съвременните изисквания за енергийна ефективност и постигане на комфорт в сградите. Ще бъде представена и възможността за използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като местен ресурс. Темите на обучението са: Национално и европейско законодателство за енергийна ефективност и ВЕИ, Сградна физика, Конструктивни елементи и диагностика, Енергоносители и ВЕИ, Сградни инсталации и системи, Анализ на разходите и ползите. Преподаватели са специалисти с дългогодишен опит в областта на топлотехниката, системите за постигане на комфорт, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обучението е безплатно, като на участниците ще бъде издаден сертификат. Регистрацията до 31-ви март е задължителна!

Програмата и регистрационната форма може да изтеглите от тук: Програма и регистрация

Харесайте ни във Facebook