Архив

Месечни архиви: ноември 2020

Вече над 25 години европейският енергиен етикет помага на потребителите и професионалните купувачи при
търсенето и избора на енергийно ефективни продукти и насочва разработването на иновативни технологии. В
резултат на това, благодарение на нарастващото предлагане и търсене на енергоспестяващи продукти,
потреблението на енергия и разходите за енергия на домакинските електроуреди значително намаляха. С
течение на времето обаче използваната понастоящем схема на етикетиране стана по-малко ефикасна.
Смесената система, използваща множество плюсове „+“, вече не е достатъчно прозрачна, тъй като повечето
продукти, които се предлагат на пазара, са в най-горните класове (A+++, A++, A+). Поради тази причина
потребителите все по-трудно различават най-ефективните продукти, а производителите не са така
заинтересовани да разработват нови по-ефективни технологии.
Това накара Европейския съюз да преработи и оптимизира етикета на 6 категории продукти съобразно нуждите
на потребителите. Етикетът с новата енергийна скала ще започне да се появява в опаковките на електроуредите
през ноември 2020 г. (първоначално едновременно със старата система за етикетиране) и официално ще стане
видим за потребителите от 1 март 2021 г. (и 1 септември 2021 г. за светлинните източници) в търговските
обекти и онлайн магазините. Етикетът ще включва енергийни класове само от A до G. Европейската комисия
своевременно ще актуализира потреблението на енергия за всеки клас при насищането му с продукти.
Целта на този наръчник е да подпомогне публичните възложители и професионалните купувачи при
възлагането и изпълнението на поръчки, включващи закупуване на продукти, подлежащи на енергийно
етикетиране. Документът представя главните аспекти, свързани с новия енергиен етикет, но не включва
подробните изисквания, разписани в съответните регламенти.
За улеснение, в края на наръчника е включен раздел с референции, където са поместени връзки към
съответните нормативни документи на Европейския съюз.

За повече информация: Guidelines Public Administrations and professional buyers_Final_BG (1)

Харесайте ни във Facebook