Архив

Месечни архиви: септември 2020

Екипът на SOFENA подготви структурата на програмата за обучение по проект TRECE.
Шестте модула имат за цел да развият ключовата компетентност на социалните работници в ежедневните им задължения за подкрепа и помощ на енергийно бедни хора и домакинства във всяка от 5-те страни партньори.
В обучението могат да участват и представители на неправителствени организации и местни и регионални публични власти, които разполагат с инструменти за подпомагане на уязвими хора в енергийна бедност.
Последната, но не и по важност целева група е тази част от населението, която е определена като енергийно бедна. Модулите: EE уреди и оборудване; Доставчиците на енергия и фактуриране и Субсидии за енергийно бедни хора са от голямо значение за тях, тъй като те се стремят да предоставят инструменти за подобряване на разбирането им за потреблението на енергия, да им предоставят информация за финансови механизми за подкрепа и да предоставят решения за намаляване на потреблението на енергия чрез лесна промяна в поведението им у дома.
Продължителността на всеки модул ще бъде в рамките на 4-6 часа и ще включва теоретична и практическа част с тест в края на обучението.
Всички партньори ще участват в подготовката на модулите. Структурата на програмата за обучение и отговорният партньор за всеки от тях са както следва:
• Мерки за енергоспестяване и за анализ на потреблението на енергия – SOFENA
• EE уреди и оборудване – ENERO
• Доставчици на енергия и фактуриране – SOFENA
• ИКТ инструменти и решения за ЕЕ у дома – SGS
• ВЕИ и изменение на климата – CRES
• Субсидии за енергийно бедни хора – финансови модели във всяка държава – LEAG

За повече информация, моля посетете също страницата на проекта на: http://trece.eu/

 

Харесайте ни във Facebook