Архив

Месечни архиви: ноември 2009

Съпътстващо мероприятие ще бъде международна изложба за възобновяеми енергийни източници.
В конференцията ще участват представители от България и страни от Европейския съюз. Участниците в конференцията ще имат възможност да представят свои доклади, успешни проекти, опит, резултати, да се включат в дискусиите за перспективите и пре дизвикателствата при използването на ВЕИ в България.
Целта е да се съберат на едно място бизнеса, представили на общините в България, енергийни експерти, енергийните агенции и други заинтересовани страни.
Основните теми на конференцията са:

 • Оползотворяване на биомасата и слънчевата енергия – начин за успешно местно развитие;
 • Добри практики за отопление на биомаса;
 • Използване на слънчеви термални и фотоволтаични системи;
 • Биогорива;
 • Иновативни проекти на енергийните агенции.

Покана Такси за участие Спонсорски пакети

Предварителна програма на конференцията на български Предварителна програма на конференцията на английски Регистрационна форма

19 ноември 2009 г.
Метрополитън Хотел София

Акценти на конференцията:

 • Правна рамка при прилагане на ПЧП
 • Икономически модели за проекти, реализирани чрез ПЧП
 • Проектно финансиране на публични услуги: инструменти и модели

Конференцията е подходяща за представители на държавната и местната администрация, мениджъри на енергийни, инфраструктурни и ютилити компании, представители на финансиращи институции и консултантски компании. В програмата са предвидени лекции на заинтересованите страни, дискусии и възможности за създаване на нови полезни контакти за реализация на публично-частни партньорства в общините и на централно ниво.

Конференцията изисква регистрация (преди 17 ноември 2009 г.):
http://uconomics.com/?q=bg/training/upcoming&e=478&s=regform
Програма: http://uconomics.com/?q=bg/training/upcoming&e=478&s=program

За повече информация:
e-mail: registration@uconomics.com
тел.: 9607915, 9607916; факс: 02 9607948

19 ноември 2009 г.,Световен ден на тоалетните услуги

Метрополитън Хотел София

Акценти на конференцията:

 • Тоалетните услуги в България и Европа. Правна рамка
 • Тоалетните услуги в България. Възможности и перспективи
 • Мобилни и крайпътни санитарни помещения

Конференцията изисква регистрация (преди 17 ноември 2009 г.):
http://www.uconomics.com/?q=bg/training/upcoming&e=481&s=regform
Програма: http://www.uconomics.com/?q=bg/training/upcoming&e=481&s=program

За повече информация:
e-mail: registration@uconomics.com
тел.: 960 7915, 960 7916; факс: 02 960 7948

Харесайте ни във Facebook