Архив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, в партньорство с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират XVI Национална конференция “ Енергийната ефективност и ВЕИ – предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност“, която ще се състои на 29 и 30 ноември 2022 г  в хотел Хаят Реженси, София.

Водещите  теми са:

 • Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията
 • Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
 • Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
 • Решения за преодоляване на  енергийната бедност

Форматът на конференцията ще дава възможност за дискусионно-интерактивно участие, наситенo с  резултати от реализираните проекти на участващите организации. 

Събитието ще се проведе в два последователни дни (29.11 – 30.11.2022). Има възможност за избор между онлайн и присъствено участие в хотел Хаят Реженси, София, за което местата са ограничени.

Регистрация може да направите на  следния линк.

След като се регистрирате ще получите съобщение по електронната поща с линк за участие.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да участвате в събитията, както и да поканите и ваши колеги, които да се включат в конференцията и дискусиите.

Очакваме Ви!

С най-добри пожелания,

Екипът на СОФЕНА

Екипът на СЕА СОФЕНА продължава да работи за развитието на Енергийните общности в България.

В тази връзка, стартира нов проект по програма “Life”, в началото на ноември 2022 г., с партньори от седем страни, сред които Испания, Финландия, Дания, Италия, Белгия, Германия и България.

На 07.11. и 08.11.2022 г. се състоя първата среща по проект “BECKON” в гр. Мадрид, Испания. Организатори на събитието бяха представители на водещия партньор “R2M Solution” .

Основната цел на проекта е да стимулира масовото създаване на Енергийни общности в общините, чрез предоставяне на техническа помощ и интегрирани услуги, издаване на ръководство, и изграждане на капацитет сред местните власти.

На срещата се обсъдиха основните идеи, заложени в проекта, като всеки от ръководителите на работните пакети описа подробно дейностите, които предстоят.

Благодарение на партньорството на СОФЕНА, Столична община ще се превърне в пример за останалите български общини, като се предвижда на нейна територия да се изгради: Бюро за техническа помощ, онлайн платформа за обслужване на гражданите (т.н. обслужване „на едно гише“) и да се обучи и изгради административен капацитет, който да подпомогне процеса на създаване на местни енергийни общности.

На 8 и 9 юни 2022 година в Калияри, Италия, се проведе поредната среща от изпълнението на проект Lightness. Това  събитие беше първото, което не се проведе онлайн и партньорите по проекта имаха възможност лично да се срещнат и да обсъдят текущите задачи и  предстоящите дейности за изпълнение във връзка с междинното отчитане на проекта.

През втория ден от срещата партньорите посетиха пилотния проект в град Калияри, Италия.  Обект на проекта е 4 етажна сграда, построена през 1966 г., която разполага с осем четиристайни апартамента, всеки с площ от 85 м². Сградата е с възможно най-ниския енергиен рейтинг G, без централно отопление, има само индивидуални отоплителни тела без система за енергиен мониторинг или контрол. Планирано е обновяване и  модернизация с цел сградата да представлява демонстрация на концепцията за „интелигентно жилище“. Необходимо е да се изпълнят следните интервенции:

 • Създаване на гражданска енергийна общност на ниво сграда.
 • Монтаж на 20kWp соларна система на покрива.
 • Промяна на договора за доставка на енергия с нови договорни опции и гъвкавост.
 • Управление на енергията с ползване на блокчейн.
 • Анализи в реално време и данни, достъпни за потребителите-производители на енергия.

 След проведена кампания през декември 2021 г. за групово финансиране за осигуряване на средствата за реконструкцията на сградата, в рамките на няколко часа от откриването на кампанията бяха събрани 151 010 €  за осъществяване на концепцията.

На 1ви и 2ри март в град Шверин, Германия се проведе първата среща на консорциума по проект VideoTeach на програма Еразъм+. Координатор на проекта е организацията RegioVision GmbH Schwerin, Германия, с партньори от България, Хърватия, Естония, Финландия, Испания, Кипър, Турция и Чехия.  Цел на проекта е развитието на дигиталните компетенции на учителите в професионалното образование и обучение и използването на видеоклипове като основен инструмент за дигитално обучение. С участието на СЕА СОФЕНА ще бъдат разработени видео материали за обучение по следните теми – Слънчева енергия за собствена консумация, PV електроцентрали, соларна енергия за отопление и термопомпи. В рамките на проекта СЕА СОФЕНА ще обучава учители от периферните райони на София как да създават видео учебно съдържание за своите курсове по екология и климат.

На 1 декември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе Информационен ден по проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия. Събитието се състоя в Столична библиотека и бе посетено от над 40 заинтересовани лица – университетски преподаватели, общински служители, представители на бизнеса и неправитествения сектор, граждани.

Целта на Информационния ден бе да се популяризира разработения инструментариум за обучение на потребителите на енергия, който е във формата на отворен онлайн курс (МООС). Обучителната програма е подходяща за социални работници, представители на НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват ефективно енергийните си разходи. Проект TRECE и обучителната програча могат да бъдат разгледани на сайта на проекта: www.trece.eu.

През ноември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе пилотно тестване на обучителната платформа по проект TRECE в Дигиталната лаборатория на Столична библиотека. В събитието взеха участие служители на Столична община, енергийни експерти  и граждани с цел последна настройка и адаптиране на системата към потребностите на ползвателите.

СЕА СОФЕНА изпълнява проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия като част от консорциум с партньори от Словения,  Румъния и Гърция под ръководството на SGS Испания. Проектът се финансира от програма Erasmus+, като стартира през октомври 2019 г. и  приключва през декември 2021 г.

Основната цел е намаляване на енергийната бедност на домакинствата в страните партньори по проекта чрез разработване на програма за специализирано обучение във формата на отворен онлайн курс (МООС). Тя ще бъде предлагана на социални работници, НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и на енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват по-ефективно енергийните си разходи.

Erasmus+ Programme. COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training

European Conference  

Energy poverty in the EU: Status, Policies, Consumers Empowerment

In the frame of the project TRECE: Training for Energy Consumers Empowerment 

Tuesday 21 December 2021

Via Zoom, 9:30-14:00 (Athens Time)

The consortium of the ERASMUS+ project Training for Energy Consumers Empowerment – TRECE and the Center of Renewable Energy Sources and Savings (CRES) as the Greek partner, are inviting you to the European Event for the consumers’ empowerment aiming to tackle energy poverty, titled “Energy poverty in the EU: Current Status, Policies, Consumers Empowerment”.

The Event is divided in 3 main Sessions:

 1. Energy poverty status and policies in the EU and in the Consortium’s countries (Bulgaria, Greece, Slovenia, Spain, Romania).
 2. Presentation of problems, experiences and practical solutions from social agents
 3. EU projects designed to tackle the energy poverty and presentation of TRECE’s training platform

TRECE project aims to engage people in an energy poverty situation so that they know how to manage their energy expenditure more efficiently, improving their behaviour through strategies that involve them in better energy efficiency. In order to achieve that, the TRECE project engages NGOs and public bodies with training tools that allow them to approach and change consumption habits for groups at risk of energy poverty.

Registration by Monday 20/12/2021 in the following link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctf-GppzkjHtACBwqa0NUrH93b58u5XOw9

For more details please consult:

http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877255923291701248/

https://www.facebook.com/kapecres

https://twitter.com/CRES_HELLAS/status/1471492303424421896

Free of charge.

Contact: emavrou@cres.gr

На 1 декември 2021 г. се отбеляза една година от работата по проект Lightness. 12-тата месечна среща на Общото събрание се проведе виртуално, поради наложените във връзка с Covid-19 ограничения, (първоначалният план беше това да се случи в Холандия). Въпреки всичко, партньорите успяха да запазят духа си приповдигнат и продължават да вършат страхотна работа, работейки за насърчаване на Гражданските енергийни общности.

Проектът приема предизвикателството да даде възможност на гражданите да бъдат главни участници в прехода към зелена енергия в Европа чрез прилагането на Граждански енергийни общности, нова фигура, която отваря многобройни възможности за преструктуриране на енергийния пазар, като същевременно напредва в целите на ЕС за постигане на неутралитет по въпросите на климата до 2050 г

Това е вълнуваща задача, която обединява иновативни технологии (интелигентни мрежи, възобновяема енергия, отговоря на търсенето, гъвкавост, EV, съхранение) с иновативни решения и бизнес модели, поставяйки в центъра на действието гражданина като активен участник, като променя традиционната му роля от обикновен потребител до добре информиран и активен потребител, който взема решения на енергийния пазар.

Партньорите по проекта имат привилегията да представят тези иновативни решения в седем пилотни проекта, обхващащи различни видове общности и разположени в различни географски области. Една от основните пречки е липсата на национално регулиране, развиващо идеята за енергийни общности, което затруднява прилагането им. Въпреки това, ние работим с гражданите и съответните заинтересовани страни, за да сме готови за появата на тази нова общност, опитвайки се да изпреварим бъдещата регулаторна рамка.

По отношение на работен пакет „Репликация, експлоатация и навлизане на пазара“, R2M ръководи консорциума при идентифицирането на 12 експлоатационни резултата, вариращи от технологични решения (услуги за отговор на търсенето, инструмент за ИТ оценка, платформа за управление на проекти и др.) чрез социологически и политически решения (модели за оценка, проектиране на процеси, политически съвети, пътни карти и др.).

Проектът Lightness ще продължи да работи за разработване на стратегии за експлоатация, за да гарантира, че тези иновативни решения ще имат въздействие върху енергийната система.

Харесайте ни във Facebook