Архив

Вече над 25 години европейският енергиен етикет помага на потребителите и професионалните купувачи при
търсенето и избора на енергийно ефективни продукти и насочва разработването на иновативни технологии. В
резултат на това, благодарение на нарастващото предлагане и търсене на енергоспестяващи продукти,
потреблението на енергия и разходите за енергия на домакинските електроуреди значително намаляха. С
течение на времето обаче използваната понастоящем схема на етикетиране стана по-малко ефикасна.
Смесената система, използваща множество плюсове „+“, вече не е достатъчно прозрачна, тъй като повечето
продукти, които се предлагат на пазара, са в най-горните класове (A+++, A++, A+). Поради тази причина
потребителите все по-трудно различават най-ефективните продукти, а производителите не са така
заинтересовани да разработват нови по-ефективни технологии.
Това накара Европейския съюз да преработи и оптимизира етикета на 6 категории продукти съобразно нуждите
на потребителите. Етикетът с новата енергийна скала ще започне да се появява в опаковките на електроуредите
през ноември 2020 г. (първоначално едновременно със старата система за етикетиране) и официално ще стане
видим за потребителите от 1 март 2021 г. (и 1 септември 2021 г. за светлинните източници) в търговските
обекти и онлайн магазините. Етикетът ще включва енергийни класове само от A до G. Европейската комисия
своевременно ще актуализира потреблението на енергия за всеки клас при насищането му с продукти.
Целта на този наръчник е да подпомогне публичните възложители и професионалните купувачи при
възлагането и изпълнението на поръчки, включващи закупуване на продукти, подлежащи на енергийно
етикетиране. Документът представя главните аспекти, свързани с новия енергиен етикет, но не включва
подробните изисквания, разписани в съответните регламенти.
За улеснение, в края на наръчника е включен раздел с референции, където са поместени връзки към
съответните нормативни документи на Европейския съюз.

За повече информация: Guidelines Public Administrations and professional buyers_Final_BG (1)

С дълбока скръб съобщаваме, че на 05.10.2020 г. внезапно ни напусна доц. Иван Маринов Шишков (1935-2020). През 2001 г. той създаде и вдъхна живот на СОФЕНА, като с личния си пример на безукорен професионализъм, отдаденост на работата, честност и колегиалност до края на живота си бе пример за всички нас – неговите колеги и последователи. Поклонението и опелото ще се състоят на 8.10.2020 г. (четвъртък) от 13:30 часа на Централните софийски гробища.

Екипът на SOFENA подготви структурата на програмата за обучение по проект TRECE.
Шестте модула имат за цел да развият ключовата компетентност на социалните работници в ежедневните им задължения за подкрепа и помощ на енергийно бедни хора и домакинства във всяка от 5-те страни партньори.
В обучението могат да участват и представители на неправителствени организации и местни и регионални публични власти, които разполагат с инструменти за подпомагане на уязвими хора в енергийна бедност.
Последната, но не и по важност целева група е тази част от населението, която е определена като енергийно бедна. Модулите: EE уреди и оборудване; Доставчиците на енергия и фактуриране и Субсидии за енергийно бедни хора са от голямо значение за тях, тъй като те се стремят да предоставят инструменти за подобряване на разбирането им за потреблението на енергия, да им предоставят информация за финансови механизми за подкрепа и да предоставят решения за намаляване на потреблението на енергия чрез лесна промяна в поведението им у дома.
Продължителността на всеки модул ще бъде в рамките на 4-6 часа и ще включва теоретична и практическа част с тест в края на обучението.
Всички партньори ще участват в подготовката на модулите. Структурата на програмата за обучение и отговорният партньор за всеки от тях са както следва:
• Мерки за енергоспестяване и за анализ на потреблението на енергия – SOFENA
• EE уреди и оборудване – ENERO
• Доставчици на енергия и фактуриране – SOFENA
• ИКТ инструменти и решения за ЕЕ у дома – SGS
• ВЕИ и изменение на климата – CRES
• Субсидии за енергийно бедни хора – финансови модели във всяка държава – LEAG

За повече информация, моля посетете също страницата на проекта на: http://trece.eu/

 

На 7 юли 2020 г. се проведе заключителна пресконференция, посветена на възможностите и проблемите в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители. На пресконференцията бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на  дейности по проект „Повишаване на  гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и  мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната  ефективност“изпълняван от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийската енергийна агенция СОФЕНА.

За да се запознаете с всички постигнати резултати вижте:

01-Презентация Алексиев – пресконференция на 19.03.201902-

Презентация Колев – пресконференция на 19.03.2019

03-Презентация Георгиев – пресконференция на 19.03.2019

04-Презентация-Алексиев Стара Загора 28.02.2020

05-Презентация-Колев Стара Загора 28.02.2020

06-Презентация-Баев Стара Загора 28.02.2020

07-Презентация-Георгиев Стара Загора 28.02.2020

08-Презентация Алексиев, пресконференция на 07.07.2020

09-Презентация Колев, пресконференция 07.07.2020

10-Презентация Баев, Георгиев, пресконференция 07.07.2020

11-Презентация Кулевска 25.06.2020

12-Презентация Колев 25.06.2020

13-Презентация-Георгиев 25.06.2020

14-Презентация Баев ДГР 25.06.2020

д.1 и д.10-Анкетно проучване (1)

д.3-Анализ на Националната информационна система

д.1-Анализ на нормативната уредба

д.4-Анализ – договори с гарантиран резултат

д.2-Проучвания за добри практики в областта на енергийната ефективност

д.6-Проучване на добри практики – стандарти

Онлайн конференция (уебинар) на тема „Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност“ ще се проведе на 25 юни 2020 г., от 11 ч.

Организатори са Българската стопанска камара и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в рамките на проект Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, по който Софийска енергийна агенция – СОФЕНА е партньор. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участието е без такса, но с предварителна регистрация. На посочения от Вас в регистрационната форма електронен адрес ще Ви бъде изпратена информация за достъп през онлайн платформата. 

ПРОГРАМА

11:00-11:05 Представяне на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“ и резултатите до момента

Камен Колев, БСК

11:05-11:15 Измерение Енергийна ефективност в Националния план Енергетика-Климат и Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната

Цветомира Кулевска, АУЕР

11:15-11:30 Добри практики в областта на енергийната ефективност.

Здравко Георгиев, СОФЕНА

11:30-11:45 Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители

Здравко Георгиев, СОФЕНА

11:45 Въпроси и дискусия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

За повече информация: https://www.bia-bg.com/event/view/27222/

На 20.05.2020 г. Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление може да намерите тук: https://www.sofia.bg/en/opos

Първата среща на проект TRECE по програма Еразъм + се проведе на 21 и 22 октомври 2019 г. в офиса на SGS във Валенсия. Този hashtag#europeanproject проект има за цел да намали консумацията на енергия чрез активно участие на граждани и социални агенти. СОФЕНА е партньор в консорциум от 5 организации от Гърция, Румъния, Испания и Словения. SGS е водещ партньор. Продължителността на проекта е до 30.09.2021.

Последната среща на проект MEM се проведе на 24-ти и 25-ти септември в Каунас, Литва. KREA, като организация – домакин, приветства участниците с кратко запознаване с литовската култура и история. Първият ден беше посветен на съответните работни пакети и техния напредък, вторият ден включваше екскурзия с технически посещения. Вторият ден партньорите участваха в техническо посещение на две общински сгради, библиотеката и туристическия информационен център на Юрбаркас. В допълнение, кметът на Юрбаркас приветства делегацията и обсъди постигнатото по проект MEM и усилията за устойчива енергия.

Харесайте ни във Facebook