Архив

На 30 и 31.05.2024 в гр. Авила, Испания се проведе среща по проект LIFE-BECKON, на която бяха представени готовите инструменти за насърчаване, създаването на енергийни общности в трите пилотни страни – Испания, България и Дания.

Освен Наръчник с добри практики в областта на енергийните общности, са готови и обучителни материали под формата на видеа, предназначени за служители на общини, граждани и местен бизнес.

Всичко е качено на онлайн платформа наречена “One-stop-shop”, която е достъпна на: https://app.community.nectios.com/life-beckon , но след предварителна регистрация и създаване на акаунт.

В срещата взе участие и представител на CINEA, отговарящ за проекта, който представи нови възможности за финансиране по програма LIFE. В момента има отворена покана за проектни предложения в 6 направления, която е актуална до 19.09.2024 г. За повече информация: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals-2024_en

Предстоят няколко обучения в страните-партньори по проекта, като за България е планирано обучение на 04.07.2024 г. в гр. Габрово.

Сред българските общини – репликатори по проект LIFE-BECKON са Котел, Сапарева баня, Русе и София, които взеха активно участие и в първото онлайн обучение в рамките на проекта, организирано на 27.05.2024 г.

Набирането на още общини, желаещи да се включат продължава!

Може да ни пишете на: taobeckon@sofena.com

Уважаеми Дами/Господа,

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА има удоволствието да Ви покани на първото от серия обучения за създаване на енергийни общности в България, (в рамките на проект LIFE_BECKON) , което ще се проведе онлайн на 27.05.2024 г. от 13.30 часа в платформата на ZOOM.

Основната цел на събитието е да се проведе обучение за заинтересованите общини и лица, като се предостави практическа информация за създаване на енергийни общности и се представи платформата One Stop Shop на проект LIFE-BECKON. Събитието ще осигури подкрепа и обучение на общинския персонал, следвайки подхода „обучи обучителя“.
Целевата група на участниците са представители на публични власти – общини от София и страната, местни инициативни групи – заинтересовани НПО, енергийни агенции, заинтересовани граждани от участие в потенциални проекти за енергийна общност.
Програмата на събитието може да намерите тук:

Събитието е достъпно на:
Invite Link https://us06web.zoom.us/j/2937959095?pwd=Ri9MQ1ltOEZZRWR0UFBjQTVDakFxdz09&omn=84376150819
https://us06web.zoom.us/j/2937959095?pwd=Ri9MQ1ltOEZZRWR0UFBjQTVDakFxdz09&omn=84376150819

Ще се радваме да споделите своето мнение за качеството и полезността на проведеното обучение, след края на събитието, на:
https://us06web.zoom.us/survey/sIIZqib4AZDgGhtfs5F4M_i6zwzw2r6imajadXaRU–8s2rz6aI.55x-ibabKrcrKx2q/view?id=iMOqAsHmTwqT1Oby598kkw#/sharePreview

Очакваме Ви!

В периода 14-15.05.2024 г. в Берлин се проведе годишната конференция на Европейската инициатива за климата EUKI, финансирана от федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Участие взеха представители на много български институции и не – правителствени организации, сред които и СОФЕНА.

Софийска енергийна агенция е партньор в проект MENERGERS, чиято основна цел е развитието на работещ модел за услуги на енергийни мениджъри в българските и румънски общини.

Този проект е естествено продължение на успешно изпълнения през 2020 г., проект МЕМ – Общински енергиен мениджмънт, отново в рамките на програма EUKI.

Представител на СОФЕНА участва активно в организираните семинари и обучения на различни теми, като развитие на енергийни общности, енергийния преход във въглищните региони, целенасочено партньорство и сътрудничество в областта на постигане на климатичните цели на Европа 2030 и 2040.

На 18 и 19 април 2024 г. , в град Мурсия, Испания, се състоя третата международна среща по проект De-Risk.

В рамките на проекта ще се реализират 4 пилота, по един съответно в Турция, Ирландия, и 2 в Испания, включващи градовете Мурсия и Барселона.

Инсталирането на интелигентни устройства за измерване на потреблението на енергия, както и включването на възобновяеми източници на енергия в испанските пилоти приключва и започва същинската фаза по изпълнение на дейностите заложени в проекта.

Анализите по отношение на законодателство, мерки и възможности за развитие на гъвкави услуги на електро-енергийните пазари в страните-партньори, също е в своята заключителна фаза.

Предстои развитието на работещи бизнес модели за подобен род услуги, наблюдение на пилотите, както и анализ на получените резултати.

Ще се разработят и пътни карти за развитието на гъвкавите услуги в 10 европейски страни, като се обхванат и над националните политики в това направление.

На 27.03.2024 г. в гр. Видин се проведе заключителна среща по проект „Making city“, финансиран по програма Хоризонт и изпълняван от Община Видин с партньори „Клъстър Зелена Синергия“ и „Съвет за устойчиво развитие“ – България.

Софийска енергийна агенция представи инструменти за подкрепа на общините в процеса по изграждане на енергийни общности на местно ниво, разработени в рамките на проект Life-Beckon. Бяха представени добри практики на общински сгради от цялата страна, с инсталирани соларни панели на покривите, които представляват потенциални сгради за включване в местни енергийни кооперативи.

На 14 март 2024 година в хотел „Тримонциум“ в град Пловдив се проведе международна среща относно енергийните общности и груповото финансиране.

Г-жа Надя Николова от СЕА СОФЕНА представи проект Life – Beckon по програма Life, в рамките на който СОФЕНА създава технически офис за подкрепа на енергийните общности у нас.

Агенция СОФЕНА проучва регулаторната рамка за насърчаване на общностите, участва в разработването на онлайн платформа за услуги и възможности за обучение на заинтересованите лица.СОФЕНА, съвместно с НДЕФ проведе първото по рода си обучение на общински служители за енергиен мениджмънт в рамките на проект MENERGERS, което се състоя в гр. Сапарева баня, в периода 26-28.02.2024 г.

Активно участие взеха служители на 4 общини – Сапарева баня, Свиленград, Русе и Лом.

В процеса на обучение бяха представени европейското и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ, някои общински мрежи и инициативи, представляващи обединения на общини за постигане на глобални цели по опазване на климата на местно ниво.

Бяха обсъдени настоящите общински планове и програми за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия и се направиха препоръки за тяхното успешно изпълнение.

Гост лектор беше Станислав Андреев, експерт от ЕнЕфект, който представи разработен софтуер за събиране на данни за потреблението на енергия в общински сгради.

Като резултат от обучението, новоназначените общински енергийни мениджъри получиха необходимите знания и умения да стартират своята работа по прилагане на институционалния модел “Общински енергиен мениджър”, разработен от експерт на НДЕФ, като в продължение на една година общинските служители ще бъдат подпомагани в своите ежедневни дейности от експерти на СОФЕНА и НДЕФ.

Харесайте ни във Facebook