Архив

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА e учредена през месец юли 2001 г. съгласно условията на програма SAVE II и с подкрепата на Европейската комисия и Столична община.

През изминалите двадесет години основните дейности на Софийска енергийна агенция СОФЕНА са свързани с подпомагане на Столична община и други общини в България в разработването и изпълнението на устойчива енергийна политика.  Съвместно с организации със сродни дейности СОФЕНА се ангажира с провеждане на изследвания и предлагане на решения за внедряване на нови технологии и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и извършване на предварителни проучвания за инвестиционни проекти за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и чисти технологии.

Годишнината на агенцията ще бъде отбелязана с провеждане на информационен ден по един от текущите ни проекти TRECE на 01 декември 2021г., сряда,  от 13.30ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. Славейков 4а. Информационният ден ще приключи с открито тържествено общо събрание, дискусия за ролята и развитието на СОФЕНА и коктейл.

Поканени за участие са всички желаещи, като във връзка с епидемиологичната обстановка в страната е необходимо предварително да ни информирате за участието си на имейл office@sofena.com и да представите валиден зелен сертификат при влизане в залата.

Дневния ред може да видите тук.

На 30. 06. 2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА, заедно с Енергомонитор България, организира обучение за енергийни поддръжници по проект PowerPoor в Професионалната гимназия по електроника и автоматика, гр. София. Обучението за енергийни поддръжници се проведе в рамките на извънкласните занимания в края на учебната година, в него взеха участие над 60 ученици от горните класове и някои от техните учители. Обучението беше структурирано като серия от лекции, свързани с представяне на проект PowerPoor, понятието „енергийна бедност“; политиките на ЕС, насочени срещу енергийната бедност; енергийните характеристики на домакинствата; колективни иновативни действия срещу енергийната бедност; иновативно финансиране на инициативи за енергия, краудфъндинг.

Екипът на Енергомонитор България запозна аудиторията с възможностите за енергийно спестяване при домакинствата чрез използване на иновативната система за енергиен мониторинг в реално време Енергомонитор, като мека мярка в справянето с енергийната бедност.

Обучението завърши с провеждането на сертификационен тест за енергийни поддръжници. Повечето участници издържаха теста успешно и 56 ученика получиха сертификати за енергийни поддръжници и тениски с логото на проекта. За подпомагане извършването на проучванията и с цел повишаване информираността сред домакинствата, бяха предоставени безвъзмездно три комплекта за мониторинг на електроенергията Енергомонитор.

СЕА СОФЕНА е партньор по проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител.

Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

 

На 27.05.2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА организира информационен ден по проект PowerPoor в ФНТС. Информационният ден се проведе съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, като беше обсъдена ролята на сградната автоматизация за ефективно използване на енергията и производство на енергия от инсталации с използване на ВЕИ.  В събитието взеха участие над 50 човека. Бяха представени основните цели и дейности, които предстоят да се реализират през следващите 3 години.

СЕА СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

Проектът е инициатива на Националния техническиуниверситет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

 

Софийска енергийна агенция СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Консорциумът PowerPoor се състои от 14 партньорски институции от 11 европейски държави, а дейността на проекта ще се разгърне чрез пилотни програми в осем от тези страни.

Основната цел на проект PowerPoor е активизиране на енергийно бедните граждани чрез съвместни енергийни инициативи. Приоритетна задача е създаването на система за идентифициране на енергийно бедни домакинства и осигуряването на подкрепа за тях при прилагането на мерки за енергийна ефективност, чрез разработване на програми и инструменти за намаляване на енергийната бедност. Дейностите ще са насочени към промяна в поведението на потребителите относно използването на енергия и прилагането на мерки за енергийна ефективност чрез споделяне на опит и знания, както и чрез съвместни енергийни инициативи и кампании за ангажиране на гражданите. Ще бъдат насърчавани проекти за енергийни общности и ще се предоставя информация за алтернативни схеми за финансиране (например чрез енергийни кооперативи или чрез колективно финансиране – краудфъндинг).

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител. Последният етап на проекта има за цел включване на енергийната бедност в процеса на разработване на политики с най-добри практики и възпроизвеждане на резултатите на ниво ЕС.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.powerpoor.eu/

Прес информация

Дата: юли, 2021

През декември 2020 година СЕА СОФЕНА започна работа по проект LIGHTNESS с финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 953020.

Програма „Хоризонт 2020“ поставя акцент върху науката, индустриалното лидерство и справянето с обществените предизвикателства като климатичните промени и справедливия енергиен преход.

Проект LIGHTNESS ще допринесе за  чист и справедлив енергиен преход чрез създаване и подкрепа на граждански енергийни общности

  • Гражданите са в центъра на този нов енергиен модел, като могат да произвеждат, консумират и продават собствена енергия от възобновяеми източници на справедлива цена.
  • Проектът е съвместно усилие на 13 партньорски институции в 8 държави от ЕС и 7 пилотни обекта.

В цяла Европа гражданите все повече изискват отговори относно замърсяването, изменението на климата и повишаването на сметките за ток. Този иновативен проект на ЕС всъщност поставя гражданите в центъра на решението, обещавайки да донесе ползи както за хората, така и за планетата.

Проектът е от решаващо значение в разгара на усилията на Европа да декарбонизира икономиката и преминаването към по-устойчив енергиен модел за преодоляване на социалните потребности и намаляване на енергийната бедност.

Гражданските енергийни общности се  дефинират от Европейската комисия  като юридически лица, съставени от граждани, сдружения, кооперации, местни власти и предприятия, които се обединяват, за да участват в електроенергийната система. Проектът Lightness ще направи оценка на местните  потребности заедно с гражданите, за да създаде конкретни решения за подобряване на енергийната ефективност в тези общности. Хората ще могат да оценят ползите от инвестициите в технологии за възобновяеми енергийни източници за своите сгради и как да получат максимума, като обменят генерираната енергия в общността за намаляване на емисиите на CO2.

„Това е иновативен проект, който обединява най-новите технологични инструменти за енергиен мониторинг и ефективност, заедно с човешкия аспект на ангажирането и активизирането на гражданите“ – Хуан Еспеше, координатор на проекта от R2M Solution, Испания. Новата енергийна култура ще стартира в 7 пилотни общности при различни климатични условия, правна и финансова рамка, пазари и екологично съзнание на гражданите. По този начин решенията ще бъдат приложими в различен контекст: 285 апартамента в 19 жилищни блока във Вроцлав, Полша; 300 къщи в рамките на три жилищни общности във Верден, Хелден и Делфт, Холандия; 20 сгради в бизнес парк във Валенс, Франция; интелигентна кооперация с 8 апартамента в Каляри, Италия; и 15-30 къщи в Алгинет, Испания, с потенциал за нарастване чрез енергийната кооперация на Алгинет. Като цяло, Lightness ще има пряк ангажимент от над 500 домакинства и 30 третични сгради с допълнителен потенциал да достигне до над 70 000 души.

Гражданските енергийни общности имат за цел да бъдат новата и съществена част от зеления преход в Европа. Добавената стойност на проекта е истинското активно участие на гражданите в процеса, което да отключи дългоочакваното активизиране на хората в енергийния сектор и да доведе до изключително необходимата енергийна справедливост, ангажираност към околната среда и икономически спестявания.

Повече информация може да намерите на: http://www.lightness-project.eu

Социални медии:

  • Facebook: /lightnessEU
  • Twitter: @lightness_eu
  • LinkedIn: /lightness-eu
  • Instagram: lightness_eu

Вече над 25 години европейският енергиен етикет помага на потребителите и професионалните купувачи при
търсенето и избора на енергийно ефективни продукти и насочва разработването на иновативни технологии. В
резултат на това, благодарение на нарастващото предлагане и търсене на енергоспестяващи продукти,
потреблението на енергия и разходите за енергия на домакинските електроуреди значително намаляха. С
течение на времето обаче използваната понастоящем схема на етикетиране стана по-малко ефикасна.
Смесената система, използваща множество плюсове „+“, вече не е достатъчно прозрачна, тъй като повечето
продукти, които се предлагат на пазара, са в най-горните класове (A+++, A++, A+). Поради тази причина
потребителите все по-трудно различават най-ефективните продукти, а производителите не са така
заинтересовани да разработват нови по-ефективни технологии.
Това накара Европейския съюз да преработи и оптимизира етикета на 6 категории продукти съобразно нуждите
на потребителите. Етикетът с новата енергийна скала ще започне да се появява в опаковките на електроуредите
през ноември 2020 г. (първоначално едновременно със старата система за етикетиране) и официално ще стане
видим за потребителите от 1 март 2021 г. (и 1 септември 2021 г. за светлинните източници) в търговските
обекти и онлайн магазините. Етикетът ще включва енергийни класове само от A до G. Европейската комисия
своевременно ще актуализира потреблението на енергия за всеки клас при насищането му с продукти.
Целта на този наръчник е да подпомогне публичните възложители и професионалните купувачи при
възлагането и изпълнението на поръчки, включващи закупуване на продукти, подлежащи на енергийно
етикетиране. Документът представя главните аспекти, свързани с новия енергиен етикет, но не включва
подробните изисквания, разписани в съответните регламенти.
За улеснение, в края на наръчника е включен раздел с референции, където са поместени връзки към
съответните нормативни документи на Европейския съюз.

За повече информация: Guidelines Public Administrations and professional buyers_Final_BG (1)

С дълбока скръб съобщаваме, че на 05.10.2020 г. внезапно ни напусна доц. Иван Маринов Шишков (1935-2020). През 2001 г. той създаде и вдъхна живот на СОФЕНА, като с личния си пример на безукорен професионализъм, отдаденост на работата, честност и колегиалност до края на живота си бе пример за всички нас – неговите колеги и последователи. Поклонението и опелото ще се състоят на 8.10.2020 г. (четвъртък) от 13:30 часа на Централните софийски гробища.

Екипът на SOFENA подготви структурата на програмата за обучение по проект TRECE.
Шестте модула имат за цел да развият ключовата компетентност на социалните работници в ежедневните им задължения за подкрепа и помощ на енергийно бедни хора и домакинства във всяка от 5-те страни партньори.
В обучението могат да участват и представители на неправителствени организации и местни и регионални публични власти, които разполагат с инструменти за подпомагане на уязвими хора в енергийна бедност.
Последната, но не и по важност целева група е тази част от населението, която е определена като енергийно бедна. Модулите: EE уреди и оборудване; Доставчиците на енергия и фактуриране и Субсидии за енергийно бедни хора са от голямо значение за тях, тъй като те се стремят да предоставят инструменти за подобряване на разбирането им за потреблението на енергия, да им предоставят информация за финансови механизми за подкрепа и да предоставят решения за намаляване на потреблението на енергия чрез лесна промяна в поведението им у дома.
Продължителността на всеки модул ще бъде в рамките на 4-6 часа и ще включва теоретична и практическа част с тест в края на обучението.
Всички партньори ще участват в подготовката на модулите. Структурата на програмата за обучение и отговорният партньор за всеки от тях са както следва:
• Мерки за енергоспестяване и за анализ на потреблението на енергия – SOFENA
• EE уреди и оборудване – ENERO
• Доставчици на енергия и фактуриране – SOFENA
• ИКТ инструменти и решения за ЕЕ у дома – SGS
• ВЕИ и изменение на климата – CRES
• Субсидии за енергийно бедни хора – финансови модели във всяка държава – LEAG

За повече информация, моля посетете също страницата на проекта на: http://trece.eu/

 

Харесайте ни във Facebook