Архив

През ноември СОФЕНА стартира нов проект “MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общини“, по програма EUKI на Германското федерално министерство на икономиката и климата

Първата среща по проекта се проведе онлайн на 08.12.2022 г. с участието на представители на всички партньори от България, Румъния и Германия.

Националният Доверителен Еко Фонд е координатор.

Проектът има за цел да осъществи промяна в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

В рамките на проекта ще се разработят доклади с препоръки за промени в законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ на Република България и Румъния.

Чрез провеждането на консултации и работни срещи ще се направи модел за енергиен мениджмънт, който ще се изпълни пилотно в 3 български общини за период от 1 година.

Всички резултати и събрани данни ще бъдат анализирани и обобщени, а изводите ще послужат за инициаране на законодателни промени в двете страни.

Общото събрание на проект Lightness се проведе в Амстердам на 29 и 30.11.2022 г.

През първия ден участниците обсъдиха постигнатите резултати за последните 6 месеца, както и организирането на работни срещи в България, Полша, Испания и Холандия.

5-те пилотни проекта на местни енергийни общности с техните особености и национални характеристики се развиват добре и имат някои интересни резултати, които ще бъдат описани подробно в края на проекта.

Всички ръководители на работни пакети представиха своите заключения и доклади, изготвени до момента. 

Вторият ден от срещата по проекта започна с учебно посещение на холандския пилот, който е в новото градче „Quatrebras“, разположено в Badhoevedorp. В пилота е включена вдна от една от трите части на Quatrebras, т.е. „Quatrebras Park“, който се състои от еднофамилни къщи, училище, спортен център и социална къща за около 30 души. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на еднофамилните къщи и броят им за момента е 15.

Включването на много обекти в пилотите има потенциала да осигури по-големи икономии от предвиденото, да предложи разнообразие в резултатите, които ще бъдат постигнати, и да позволи разработването на стратегии за формиране на множество общности.

i.LECO е технически агрегатор и доставчик на местната енергийна общност (LEC) и като такъв възлага задачи на подизпълнители в местата на пилотните обекти, като общи дейности с местния DOS и др.

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА организира семинар по „Правни въпроси на енергийните общности“ в рамките на проект LIGHTNESS в гр. София, на 30 ноември 2022 г..

Семинарът беше част от двудневно събитие – XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в хотел Хаят Риджънси.

Събитието се състоя в рамките на Панел 3 „Правни аспекти за изграждане на енергийни общности в България и добрите практики в други страни от ЕС“ на 30 ноември 2020 г.

Над 60 души бяха регистрирани и участваха присъствено и онлайн в събитието.

Сред присъстващите имаше служители от правителствени центрове, от Асоциацията на Крайдунавските общини, Института за зелена политика, Асоциацията на потребителите, Камарата на инсталаторите в България, Българския съвет за младежко развитие, Държавен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Грийнпийс България, Хабитат България, местни енергийни агенции, МСП, енергийна общност „Изгрей“ ЕООД, представители на адвокатски кантори и др.

Участниците от различни организации и компании, които присъстваха на събитието баха 44, а над 25 други представители участваха онлайн.

Модератор на семинара беше д-р Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, който представи панелистите. Г-н Георги Стефанов, експерт по климата и енергетиката описа ангажимента на България по отношение на енергийния преход в Европа и Пакета за зелена енергия.

Д-р Надя Николова – Деме запозна аудиторията със задачите на проект LIGHTNESS и резултатите от изготвения от СОФЕНА, „Анализ на регулаторната рамка и нейното въздействие върху граждански енергийни общности и гъвкави услуги“. Беше направен преглед на практиките в страните- партньори по проекта и бяха обсъдени дефинициите за енергийни общности – Граждански енергийни общности и Възобновяеми енергийни общности (CEC и REC).

Г-н Марк-Антоан Андрио, стажант от Франция в Софена, представи опита на Франция в енергийните общности. Българският опит демонстрира д-р Драгомир Цанев от ЕнЕфект, който представи енергийните общности в общините София, Бургас и Добрич.

Семинарът продължи с г-н Кристиян Димитров от Грийнпийс България, който сподели мисли относно правните аспекти на задачите по транспонирането на енергийните общности.

Юристът, г-н Павлин Стоянов, посочи основните промени, които трябва да бъдат предприети в българското законодателство за развитие на енергийната общност. По тези въпроси се проведе интересна дискусия, водена от д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет.

Поредица от въпроси относно създаването, функционирането на енергийните общности, нетното отчитане и други аспекти бяха повдигнати от участниците, а панелистите отговориха на тях. Събитието беше официално закрито в 13.00 часа, като участниците продължиха дискусиите в неформална обстановка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, в партньорство с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират XVI Национална конференция “ Енергийната ефективност и ВЕИ – предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност“, която ще се състои на 29 и 30 ноември 2022 г  в хотел Хаят Реженси, София.

Водещите  теми са:

  • Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията
  • Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
  • Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
  • Решения за преодоляване на  енергийната бедност

Форматът на конференцията ще дава възможност за дискусионно-интерактивно участие, наситенo с  резултати от реализираните проекти на участващите организации. 

Събитието ще се проведе в два последователни дни (29.11 – 30.11.2022). Има възможност за избор между онлайн и присъствено участие в хотел Хаят Реженси, София, за което местата са ограничени.

Регистрация може да направите на  следния линк.

След като се регистрирате ще получите съобщение по електронната поща с линк за участие.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да участвате в събитията, както и да поканите и ваши колеги, които да се включат в конференцията и дискусиите.

Очакваме Ви!

С най-добри пожелания,

Екипът на СОФЕНА

На 9 и 10 ноември 2022 година в Анкара, Турция, стартира изпълнението на тригодишен проект DE-RISK по програма HORIZON EUROPE. На срещата се събраха 11 партньори от 7 страни, а координатор на проекта е  WEglobal Danismanlik A.S. от Турция.

Като партньор по проекта, СЕА СОФЕНА отговаря за един от работните пакети: „Регулаторен, политически и финансов анализ на съвременното състояние на пазара на гъвкавите услуги“ и има конкретна задача – да разработи “Анализ на регулаторното въздействие на пазара на гъвкавите услуги“ в 10 страни от Европейския съюз.

Проектът DE-RISK цели да насърчи прилагането на ВЕИ системи чрез насърчаване на местните пазари на гъвкавост, което ще позволи безопасно и надеждно интегриране на ВЕИ в електрическата мрежа.

За да се увеличи максимално въздействието на проекта, ще бъдат разработени иновативни бизнес модели, гарантиращи многостранни ползи, справедливост и устойчивост за всички участници, а финансовите схеми ще бъдат валидирани за демократизиране на достъпа до устойчиви инвестиции. И накрая, група експерти ще разработят регулаторни препоръки в подкрепа на справедливо, ясно и прозрачно приемане на местните пазари на гъвкавост.

Екипът на СЕА СОФЕНА продължава да работи за развитието на Енергийните общности в България.

В тази връзка, стартира нов проект по програма “Life”, в началото на ноември 2022 г., с партньори от седем страни, сред които Испания, Финландия, Дания, Италия, Белгия, Германия и България.

На 07.11. и 08.11.2022 г. се състоя първата среща по проект “BECKON” в гр. Мадрид, Испания. Организатори на събитието бяха представители на водещия партньор “R2M Solution” .

Основната цел на проекта е да стимулира масовото създаване на Енергийни общности в общините, чрез предоставяне на техническа помощ и интегрирани услуги, издаване на ръководство, и изграждане на капацитет сред местните власти.

На срещата се обсъдиха основните идеи, заложени в проекта, като всеки от ръководителите на работните пакети описа подробно дейностите, които предстоят.

Благодарение на партньорството на СОФЕНА, Столична община ще се превърне в пример за останалите български общини, като се предвижда на нейна територия да се изгради: Бюро за техническа помощ, онлайн платформа за обслужване на гражданите (т.н. обслужване „на едно гише“) и да се обучи и изгради административен капацитет, който да подпомогне процеса на създаване на местни енергийни общности.

На 8 и 9 юни 2022 година в Калияри, Италия, се проведе поредната среща от изпълнението на проект Lightness. Това  събитие беше първото, което не се проведе онлайн и партньорите по проекта имаха възможност лично да се срещнат и да обсъдят текущите задачи и  предстоящите дейности за изпълнение във връзка с междинното отчитане на проекта.

През втория ден от срещата партньорите посетиха пилотния проект в град Калияри, Италия.  Обект на проекта е 4 етажна сграда, построена през 1966 г., която разполага с осем четиристайни апартамента, всеки с площ от 85 м². Сградата е с възможно най-ниския енергиен рейтинг G, без централно отопление, има само индивидуални отоплителни тела без система за енергиен мониторинг или контрол. Планирано е обновяване и  модернизация с цел сградата да представлява демонстрация на концепцията за „интелигентно жилище“. Необходимо е да се изпълнят следните интервенции:

  • Създаване на гражданска енергийна общност на ниво сграда.
  • Монтаж на 20kWp соларна система на покрива.
  • Промяна на договора за доставка на енергия с нови договорни опции и гъвкавост.
  • Управление на енергията с ползване на блокчейн.
  • Анализи в реално време и данни, достъпни за потребителите-производители на енергия.

 След проведена кампания през декември 2021 г. за групово финансиране за осигуряване на средствата за реконструкцията на сградата, в рамките на няколко часа от откриването на кампанията бяха събрани 151 010 €  за осъществяване на концепцията.

Харесайте ни във Facebook