Архив

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА организира семинар по „Правни въпроси на енергийните общности“ в рамките на проект LIGHTNESS в гр. София, на 30 ноември 2022 г..

Семинарът беше част от двудневно събитие – XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в хотел Хаят Риджънси.

Събитието се състоя в рамките на Панел 3 „Правни аспекти за изграждане на енергийни общности в България и добрите практики в други страни от ЕС“ на 30 ноември 2020 г.

Над 60 души бяха регистрирани и участваха присъствено и онлайн в събитието.

Сред присъстващите имаше служители от правителствени центрове, от Асоциацията на Крайдунавските общини, Института за зелена политика, Асоциацията на потребителите, Камарата на инсталаторите в България, Българския съвет за младежко развитие, Държавен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Грийнпийс България, Хабитат България, местни енергийни агенции, МСП, енергийна общност „Изгрей“ ЕООД, представители на адвокатски кантори и др.

Участниците от различни организации и компании, които присъстваха на събитието баха 44, а над 25 други представители участваха онлайн.

Модератор на семинара беше д-р Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, който представи панелистите. Г-н Георги Стефанов, експерт по климата и енергетиката описа ангажимента на България по отношение на енергийния преход в Европа и Пакета за зелена енергия.

Д-р Надя Николова – Деме запозна аудиторията със задачите на проект LIGHTNESS и резултатите от изготвения от СОФЕНА, „Анализ на регулаторната рамка и нейното въздействие върху граждански енергийни общности и гъвкави услуги“. Беше направен преглед на практиките в страните- партньори по проекта и бяха обсъдени дефинициите за енергийни общности – Граждански енергийни общности и Възобновяеми енергийни общности (CEC и REC).

Г-н Марк-Антоан Андрио, стажант от Франция в Софена, представи опита на Франция в енергийните общности. Българският опит демонстрира д-р Драгомир Цанев от ЕнЕфект, който представи енергийните общности в общините София, Бургас и Добрич.

Семинарът продължи с г-н Кристиян Димитров от Грийнпийс България, който сподели мисли относно правните аспекти на задачите по транспонирането на енергийните общности.

Юристът, г-н Павлин Стоянов, посочи основните промени, които трябва да бъдат предприети в българското законодателство за развитие на енергийната общност. По тези въпроси се проведе интересна дискусия, водена от д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет.

Поредица от въпроси относно създаването, функционирането на енергийните общности, нетното отчитане и други аспекти бяха повдигнати от участниците, а панелистите отговориха на тях. Събитието беше официално закрито в 13.00 часа, като участниците продължиха дискусиите в неформална обстановка.

Харесайте ни във Facebook