Архив

Софийска енергийна агенция-СОФЕНА съвместно с два български университета и четири професионални организации организира провеждането на научно-практическа конференция на тема Интегриране на енергоефективни решения и възобновяеми енергийни източници в нови и реновирани сгради. Конференцията с провежда в рамките на проект REBECEE – Възобновяема енергия и изложения на сгради в градовете на разширена Европа.

Проект REBECEE се осъществява с подкрепата на Европейската комисия по програма Интелигентна енергия – Европа и има за цел да популяризира организирането на сградни изложения и съпътстващи семинари и събития като възможност за съвместно представяне от архитекти, инженери и техници на все още новите за България продукти – ниско енергийни и пасивни сгради, системи за сградна автоматизация и климатизация, интегрирани системи с използване на възобновяеми енергийни източници. Това е и първият по рода си форум в България, който има за цел да обедини усилията на университетите и изследователските центрове, строителните компании, проектантски бюра и инженерингови фирми и малки и средни предприятия от инсталационния бранш за популяризиране на нискоенергийните и пасивни сгради и иновативните енергоефективни решения и системи. Повече информация за условията за участие може да получите на следния адрес: www.sofena.com/Conference.htm

Генерален спосор:

 

 

Спонсори:

Медийни партньори:

Търговско-промишлена палата Стара Загора

Конференцията е част от кампанията Устойчива енергия за Европа

Харесайте ни във Facebook