Архив


Партньорите от Lisbon NOVA IMS University – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – бяха домакини на 1-вата среща на Общото събрание в Лисабон на 26-27.04.2023 г.

Участваха всички партньори, а водещите на работни пакети представиха своята работа и разработените документи по проекта.

СОФЕНА, като водещ партньор на пакет 3 представи напредъка на задачите в него.

Горди сме да обявим, че резултатът 3.1. – PESTLE анализът и сравнителният анализ на прилагането на най-добри практики на местни енергийни пазари за гъвкави услуги в участващите страни и ЕС е подаден успешно от партньорите от WeGlobal и сега се очаква одобрение от ЕК.

Проучването на регулаторната рамка на местните пазари за гъвкавост по задача 3.2 също е завършено и веднага след като получим попълнените въпросници от всички партньори, ще започнем работата си по Доклада за анализ на регулаторното въздействие за местните енергийни пазари за гъвкави услуги в ЕС и особено 10-те страни от ЕС, включващи България, Франция, Гърция, Турция, Италия, Португалия, Испания, Турция, Ирландия и Румъния.

В момента партньорите от R2M също събират информация от консорциума по задача 3.3 за иновативни енергийни услуги в ЕС и участващите страни, тъй като ще подготвят картографиране на съответните гъвкави услуги на местните енергийни пазари.

Задача 3.4 е в много ранен етап и колегите правят някои проучвания и преговори с потенциални партньори за финансиране на клиентите за участие в местните енергийни пазари.

Харесайте ни във Facebook