Архив

Месечни архиви: ноември 2023

На 28 ноември 2023 г. , през втория ден от провеждането на Годишната конференция на АБЕА, в хотел „Хемус“ в София, се състоя семинар по правните въпроси на енергийни общности в страните на европейската общност по проект Lightness. На събитието присъстваха над 70 участници – представители на държавните и общински власти, енергийни експерти, граждани и представители на неправителствения сектор.

Семинарът откри инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, който  акцентира върху последните промени в българското законодателство  относно възобновяемите енергийни източници и перспективите за развитие на енергийните общности в страната въз основа на утвърдени модели в Европа.

Д-р Здравко Георгиев от  СЕА СОФЕНА  запозна присъстващите със съществуващите добри практики и с резултатите от пилотните инициативи по проект Lightness, като представи и първите стъпки за формиране на енергийни общности за възобновяема енергия у нас.

 Д-р Надя Николова-Деме от  СЕА СОФЕНА  направи сравнителен анализ на дефинициите на гражданските енергийни общности и на общностите за възобновяема енергия в светлината на промените в българското законодателство.

Добри примери за инструменти в помощ на гражданите за създаване на енергийни общности и колективни модели представи д-р Мария Трифонова – координатор на проект Shares, ЧИЕЦ, а инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект запозна присъстващите със стартирането на дейностите в община Габрово за създаване на енергиен кооператив въвъ формата на  публично-частно партньорство.

Семинарът приключи с ползотворна дискусия относно възможностите, които разкрива създаването на енергийните общности за подпомагане на енергийно бедните домакинства и за осигуряване на собствена енергия на ниски цени.

В периода 27-29.11.2023 г. Софийска енергийна агенция ще бъде сред домакините на XVIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

Ще се дискутират визии и политики за осъществяване на енергийния преход, законодателни промени и развитие на въпросите за енергийната бедност и енергийните общности.

Ще се оранизират и технически работни групи по измеренията на ИНТЕГРИРАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА (ИНПЕК).

Експерти ще представят и интересни инструменти за МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА за интелигентни и ефективни сгради.

Не на последно място е темата за прехода към чиста енергия, в която ще се покажат съществуващи пропуски на пазара и нововъзникващи добри парктики, с цел придобиване на умения в това направление.

Последният ден ще бъде посветен на енергийния мениджмънт в общините и как този процес може да бъде развит и подобрен.

Програмата на събитието може да намерите тук:

Очакваме Ви, но не забравяйте да се регистирате тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTKIp9c_aBA97JguqK4Ab-C9VKflDog1ikZHYWH33gYmBGg/viewform

На 14 и 15 ноември 2023 г. в гр. София се проведе третата среща по проект „BECKON”.

Сред основните акценти на проведените работни групи в рамките на срещата бяха новите инструменти, разработени в рамките на проекта за насърчаване на създаването на енергийни общности в градовете София, Авила и Копенхаген.

Онлайн платформата за „Обслужване на едно гише“ предлага разнообразни модели и добри практики от Европа за развитие на подобни общности.

Има раздел с основни понятия и дефиниции, както и място всеки да зададе своя въпрос.

Платформата предлага възможност за виртуални срещи на бизнеса с гражданите и достъп до експертно мнение на водещи специалисти в облсатта на енергийните и ВЕИ общности, както на национално, така и на европейско ниво.

В рамките на проекта са разработени и набор от обучителни материали за всеки решил да стане част от енергийна общност.

Много скоро всчико ще бъде достъпно на сайта на СОФЕНА, както и на сайта на онлайн платформата.

Харесайте ни във Facebook