Архив

Месечни архиви: декември 2022

През ноември СОФЕНА стартира нов проект “MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общини“, по програма EUKI на Германското федерално министерство на икономиката и климата

Първата среща по проекта се проведе онлайн на 08.12.2022 г. с участието на представители на всички партньори от България, Румъния и Германия.

Националният Доверителен Еко Фонд е координатор.

Проектът има за цел да осъществи промяна в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

В рамките на проекта ще се разработят доклади с препоръки за промени в законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ на Република България и Румъния.

Чрез провеждането на консултации и работни срещи ще се направи модел за енергиен мениджмънт, който ще се изпълни пилотно в 3 български общини за период от 1 година.

Всички резултати и събрани данни ще бъдат анализирани и обобщени, а изводите ще послужат за инициаране на законодателни промени в двете страни.

Общото събрание на проект Lightness се проведе в Амстердам на 29 и 30.11.2022 г.

През първия ден участниците обсъдиха постигнатите резултати за последните 6 месеца, както и организирането на работни срещи в България, Полша, Испания и Холандия.

5-те пилотни проекта на местни енергийни общности с техните особености и национални характеристики се развиват добре и имат някои интересни резултати, които ще бъдат описани подробно в края на проекта.

Всички ръководители на работни пакети представиха своите заключения и доклади, изготвени до момента. 

Вторият ден от срещата по проекта започна с учебно посещение на холандския пилот, който е в новото градче „Quatrebras“, разположено в Badhoevedorp. В пилота е включена вдна от една от трите части на Quatrebras, т.е. „Quatrebras Park“, който се състои от еднофамилни къщи, училище, спортен център и социална къща за около 30 души. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на еднофамилните къщи и броят им за момента е 15.

Включването на много обекти в пилотите има потенциала да осигури по-големи икономии от предвиденото, да предложи разнообразие в резултатите, които ще бъдат постигнати, и да позволи разработването на стратегии за формиране на множество общности.

i.LECO е технически агрегатор и доставчик на местната енергийна общност (LEC) и като такъв възлага задачи на подизпълнители в местата на пилотните обекти, като общи дейности с местния DOS и др.

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА организира семинар по „Правни въпроси на енергийните общности“ в рамките на проект LIGHTNESS в гр. София, на 30 ноември 2022 г..

Семинарът беше част от двудневно събитие – XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в хотел Хаят Риджънси.

Събитието се състоя в рамките на Панел 3 „Правни аспекти за изграждане на енергийни общности в България и добрите практики в други страни от ЕС“ на 30 ноември 2020 г.

Над 60 души бяха регистрирани и участваха присъствено и онлайн в събитието.

Сред присъстващите имаше служители от правителствени центрове, от Асоциацията на Крайдунавските общини, Института за зелена политика, Асоциацията на потребителите, Камарата на инсталаторите в България, Българския съвет за младежко развитие, Държавен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Грийнпийс България, Хабитат България, местни енергийни агенции, МСП, енергийна общност „Изгрей“ ЕООД, представители на адвокатски кантори и др.

Участниците от различни организации и компании, които присъстваха на събитието баха 44, а над 25 други представители участваха онлайн.

Модератор на семинара беше д-р Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, който представи панелистите. Г-н Георги Стефанов, експерт по климата и енергетиката описа ангажимента на България по отношение на енергийния преход в Европа и Пакета за зелена енергия.

Д-р Надя Николова – Деме запозна аудиторията със задачите на проект LIGHTNESS и резултатите от изготвения от СОФЕНА, „Анализ на регулаторната рамка и нейното въздействие върху граждански енергийни общности и гъвкави услуги“. Беше направен преглед на практиките в страните- партньори по проекта и бяха обсъдени дефинициите за енергийни общности – Граждански енергийни общности и Възобновяеми енергийни общности (CEC и REC).

Г-н Марк-Антоан Андрио, стажант от Франция в Софена, представи опита на Франция в енергийните общности. Българският опит демонстрира д-р Драгомир Цанев от ЕнЕфект, който представи енергийните общности в общините София, Бургас и Добрич.

Семинарът продължи с г-н Кристиян Димитров от Грийнпийс България, който сподели мисли относно правните аспекти на задачите по транспонирането на енергийните общности.

Юристът, г-н Павлин Стоянов, посочи основните промени, които трябва да бъдат предприети в българското законодателство за развитие на енергийната общност. По тези въпроси се проведе интересна дискусия, водена от д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет.

Поредица от въпроси относно създаването, функционирането на енергийните общности, нетното отчитане и други аспекти бяха повдигнати от участниците, а панелистите отговориха на тях. Събитието беше официално закрито в 13.00 часа, като участниците продължиха дискусиите в неформална обстановка.

Харесайте ни във Facebook