Архив

Месечни архиви: април 2009

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА и партньорите по проект MOUNTAIN RES/RUE (EIE/07/040/S12.466710) – Стимулиране на възобновяемите енергийни източници и рационалното използване на енергията в планински и селски общини за устойчиво развитие организират семинар на участниците в пазара на енергоефективни услуги, който ще се проведе в Сапарева баня, зала на туристическия информационен център на 13-ти май 2009 г.
Основната цел на проекта е стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и прилагане на енергоефективни мерки в 4 общини в Европейския съюз, които ще представят опита си на семинара в Сапарева баня. Ще бъдат дискутирани въпроси от практиката като:

  1. Идентифициране на потенциала на ВЕИ и енергийна ефективност и определяне на възможностите за тяхното развитие.
  2. Подготовка на стойностни и социално зрели възможности за проекти по ВЕИ и енергийна ефективност
  3. Създаване на първата европейска мрежа за устойчива енергия в планински и селски региони
  4. Засилване на информационните връзки чрез развитие на постоянни комуникационни мрежи
  5. Създаване на канали за непрекъснато стимулиране и адаптиране на решения за ВЕИ и енергийна ефективност чрез интегрирано консултиране на всички заинтересовани лица (местни власти, пазара на енергия, гражданите).
  6. Анализ нануждите на общностите, идентифициране на идеи по отношение на нови технологии и използване на земята за енергийни цели.

Участието в семинара е безплатно. Работни езици са български и английски като ще бъде осигурен симултанен превод.

Регистрационна форма Програма на български Програма на английски

Семинарът ще се предава on-line по Интернет. Излъчването се осъществява в рамките на проект PRESSENSAVE, финансиран по 6-та рамкова програма на Европейската комисия. www.pressensave.eu

В деня на семинара, 13-ти май 2009, моля отворете следния линк (Указания на английски: pdf):

http://rcdn-2.brainsonic.com/c2/cdn/2/customers/newsmaster/20090513_minerva/

Харесайте ни във Facebook