Архив

Месечни архиви: юни 2018

На 19.06.2018 г., в конферентната зала на Столична община, на ул. „Париж“ №1 се проведе работна среща със заинтересованите страни по проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together) на тема „Интелигентни решения за енергийна ефективност при обновяване на обществени и жилищни сгради“.

Проектът е финансиран по Схема „Интелигентни градове и общини“ на Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020″ на Европейския съюз.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките за приложение в централните райони на Столична община. По примера на град Лион ще бъде разработена система за енергиен мониторинг на детска градина в район Оборище, където ще бъде направена оптимизация на системата за отопление и ще бъде инсталирана фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди. Опитът на градовете Виена и Мюнхен в организирането на събития за информиране на заинтересованите страни ще бъде приложен за организиране на информационен ден, интензивна лаборатория за интелигентни мерки и създаване на стандартизационен документ за устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради. „Енергиен център София“ представи дейностите на Община Асеновград по проект SmartEnCity, който се изпълнява също по програмата за интелигелигентни градове и общности.

Силвия Ангелова от „Областния информационен център“ на София представи възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Обсъдена беше и практиката на националния фонд за енергийна ефективност, като беше изтъкната важността на мерките за енергиен мениджмънт за осигуряване на устойчивост на резултатите по отношение на икономиите на енергия и комфорт в сградите.

Консорциумът, изпълняващ дейностите по проекта, включва общо 30 партньорски организации от осем европейски страни, сред които: водещи градове Лион, Мюнхен и Виена, градове – последователи Сантяго де Компостела, София и Венеция и градове – наблюдатели Киев и Йокохама, подкрепени от европейски изследователски и академични организации, и представители на международния бизнес от секторите енергетика, градска мобилност, информационни и комуникационни технологии.

Целта на проекта е да подпомогне идентифицирането, разработването, тестването и прилагането на нови интегрирани „интелигентни“ решения в пет области: (1) изграждане на т.нар. „живи лаборатории“ за ангажиране на заинтересованите страни и гражданското общество, (2) отопление и използване на възобновяеми енергийни източници за ниско-енергийни области, (3) ремонти на сгради публична и частна собственост за подобряване на енергийната ефективност, (4) платформа за управление на интелигентни бази данни и интелигентни услуги за интегрирани инфраструктури и (5) е-решения за постигане на устойчива мобилност.

В резултат на проекта ще бъдат създадени условия за трансфер на добри практики и интелигентни решения от градовете Виена, Мюнхен и Лион, което ще насърчи и подобри изпълнението на политиките за енергийна ефективност и мобилност на град София. Също така ще бъдат разработени Рамков план за действие, Пътна карта за интелигентен град и Каталог „Интелигентни градове“. Идентифицираните интелигентни решения ще бъдат обединени в Интегрирана стратегия за прилагането им в определени градски райони на Столична община.

 

Харесайте ни във Facebook