Архив

Месечни архиви: юни 2014

Събитието ще се състои, както следва:
От 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе пресконференция за демонстриране на приложените мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в жилищна сграда, намираща се в Район „Оборище“, ул. Черковна 75, бл. 4, изпълнени с подкрепата на проект STACCATO.
От 13:30 ч. до 16:00 ч. в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ще бъде представена добрата практика на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ за реновиране на болнични заведения
Приложения: Информация за проект STACCATO и Програма на събитията

Представяне на проект ENTRANZE и опита на други европейски страни към сгради с близко до нулево потребление на енергия, д-р инж. Здравко Георгиев, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

Изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия в България. Към дефиниция и пътна карта, д-р арх. Здравко Генчев, ЕНЕФЕКТ

Зелена архитектура и сгради с почти нулево потребление на енергия, арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България
Политики и сценарии за обновяване на сградния фонд в България. Резултати от изпълнение на проект ENTRANZE, д-р инж. Здравко Георгиев, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

PassREg и EuroPHit – концепция за пасивна сграда за нови сгради и реновиране на съществуващи, д-р Драгомир Цанев, ЕНЕФЕКТ
STACCATO – Устойчиви технологии и комбинирани подходи на общинско ниво, арх. Антоанета Йовева
MILD HOME – Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево енергийна сграда за нашето зелено екоселище, д-р инж. Ирина Терзийска, Европейски институт по труда

Харесайте ни във Facebook