Архив

Месечни архиви: декември 2021

Erasmus+ Programme. COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training

European Conference  

Energy poverty in the EU: Status, Policies, Consumers Empowerment

In the frame of the project TRECE: Training for Energy Consumers Empowerment 

Tuesday 21 December 2021

Via Zoom, 9:30-14:00 (Athens Time)

The consortium of the ERASMUS+ project Training for Energy Consumers Empowerment – TRECE and the Center of Renewable Energy Sources and Savings (CRES) as the Greek partner, are inviting you to the European Event for the consumers’ empowerment aiming to tackle energy poverty, titled “Energy poverty in the EU: Current Status, Policies, Consumers Empowerment”.

The Event is divided in 3 main Sessions:

  1. Energy poverty status and policies in the EU and in the Consortium’s countries (Bulgaria, Greece, Slovenia, Spain, Romania).
  2. Presentation of problems, experiences and practical solutions from social agents
  3. EU projects designed to tackle the energy poverty and presentation of TRECE’s training platform

TRECE project aims to engage people in an energy poverty situation so that they know how to manage their energy expenditure more efficiently, improving their behaviour through strategies that involve them in better energy efficiency. In order to achieve that, the TRECE project engages NGOs and public bodies with training tools that allow them to approach and change consumption habits for groups at risk of energy poverty.

Registration by Monday 20/12/2021 in the following link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctf-GppzkjHtACBwqa0NUrH93b58u5XOw9

For more details please consult:

http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877255923291701248/

https://www.facebook.com/kapecres

https://twitter.com/CRES_HELLAS/status/1471492303424421896

Free of charge.

Contact: emavrou@cres.gr

На 1 декември 2021 г. се отбеляза една година от работата по проект Lightness. 12-тата месечна среща на Общото събрание се проведе виртуално, поради наложените във връзка с Covid-19 ограничения, (първоначалният план беше това да се случи в Холандия). Въпреки всичко, партньорите успяха да запазят духа си приповдигнат и продължават да вършат страхотна работа, работейки за насърчаване на Гражданските енергийни общности.

Проектът приема предизвикателството да даде възможност на гражданите да бъдат главни участници в прехода към зелена енергия в Европа чрез прилагането на Граждански енергийни общности, нова фигура, която отваря многобройни възможности за преструктуриране на енергийния пазар, като същевременно напредва в целите на ЕС за постигане на неутралитет по въпросите на климата до 2050 г

Това е вълнуваща задача, която обединява иновативни технологии (интелигентни мрежи, възобновяема енергия, отговоря на търсенето, гъвкавост, EV, съхранение) с иновативни решения и бизнес модели, поставяйки в центъра на действието гражданина като активен участник, като променя традиционната му роля от обикновен потребител до добре информиран и активен потребител, който взема решения на енергийния пазар.

Партньорите по проекта имат привилегията да представят тези иновативни решения в седем пилотни проекта, обхващащи различни видове общности и разположени в различни географски области. Една от основните пречки е липсата на национално регулиране, развиващо идеята за енергийни общности, което затруднява прилагането им. Въпреки това, ние работим с гражданите и съответните заинтересовани страни, за да сме готови за появата на тази нова общност, опитвайки се да изпреварим бъдещата регулаторна рамка.

По отношение на работен пакет „Репликация, експлоатация и навлизане на пазара“, R2M ръководи консорциума при идентифицирането на 12 експлоатационни резултата, вариращи от технологични решения (услуги за отговор на търсенето, инструмент за ИТ оценка, платформа за управление на проекти и др.) чрез социологически и политически решения (модели за оценка, проектиране на процеси, политически съвети, пътни карти и др.).

Проектът Lightness ще продължи да работи за разработване на стратегии за експлоатация, за да гарантира, че тези иновативни решения ще имат въздействие върху енергийната система.

Харесайте ни във Facebook