Архив

Месечни архиви: август 2006

На 07.09.2006 г. в Столична община ще се проведе работен семинар в рамките на Проект City Instruments насочен към идентифициране на инструменти за финансиране на екологични и енергийноефективни проекти, включително с използване на механизмите съвместно изпълнение и търговия с емисии. Семинарът в София е част от поредица от семинари целящи популяризиране на съществуващи и разработване на нови инструменти за стимулиране опазването на околната среда, енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. В резултат от проекта ще бъде създаден каталог на най-добрите и успешно приложени инструменти, който ще бъде предоставен на големите общини в Европа.

Повече информация може да получите на Интернет страницата на Проекта: www.city-instruments.eu

Харесайте ни във Facebook