Архив

Месечни архиви: октомври 2023

На 19.10.2023 г. в гр. София се проведе среща с трите пилотни общини в България по проект MENERGERS. Участие взеха експерти от СЕА СОФЕНА, както и представители на водещия партньор НДЕФ.

Целта на срещата беше да се изясни модела на звеното за енергиен мениджмънт във всяка община.

Общинските служители от Русе, Сапарева баня и Свиленград бяха обучени за стартиране на работата по разработване на модел на „Енергиен мениджър“ в структурата на всяка от трите общини.

Тема на дискусията беше и Доклада върху българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, изготвен от СЕА СОФЕНА.

Общината като потребител на енергия има възможност да играе важна роля в пестенето на енергия на нейна територия. Сред инструментите, вече разработени в това направление е и софтуер за общински енергиен мениджмънт, които общините могат да използват напълно безплатно.

Същинската работа предстои, като на 05.12.2023 г. в София ще се проведе и кръгла маса, която ще допринесе за изгражадането на модела „Общински енергиен мениджър“, с участието на румънските партньори от OER – Общинската мрежа на Румъния.    

Столична община организира много интересно и полезно обучение за гражданите на столицата в рамките на 2 дни по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES).

СОФЕНА подкрепя усилията на общината да повиши информираността на своите граждани по актуални теми като изграждането на малки фотоволтаични инсталации на територията на столицата.

Ето и официалната покана на Столична община:

„Второ обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе на 25 и 26 октомври 2023 г. от 10,00 часа в залата на Столична община на ул. „Париж“ №1, гр. София.

Целта на обучението е да се представи на гражданите Ръководството за изграждането на малки фотоволтаични инсталации, като по този начин се дадат полезни насоки на гражданите за изграждането на малки фотоволтаични инсталации от идеята до въвеждането в експлоатация, а също така да бъдат запознати с добрите практики от Европа, свързани с енергийни общности, борба с енергийната бедност чрез използване на ВЕИ и др.“

В периода 17-19 октомври 2023 година, в Испания, се проведе последната срещa от изпълнението на проект Lightness, която се съчета с посещения на двата пилотни проекта в Алгинет, в близост до Валенсия,  и Мансанарес Ел Реал, недалеч от Мадрид.

Енергийна общност в Алгинет

В Алгинет е създаден енергиен кооператив още през 1931 г. за  доставка на електричество, като разпределителната енергийна мрежа е изцяло собственост на членовете на кооператива, тоест на самите крайни потребители. Местното ЕРД доставя 46 млн. KW електроенергия годишно чрез 40 трансформаторни центъра с инсталирана мощност от 18 000 KW до 5700 точки на захранване, оборудвани с интелигентни измервателни уреди.

В началото на 2023 г. по проект Lightness  се образува енергийна общност, в която  жителите на Алгинет се включват с  инсталирани фотоволтаични системи, свързани към мрежата, поставени на покривите на жилищните сгради.

Манса енергия

В община Мансанарес Ел Реал е организирана енергийна общност по инициатива на общината, която включва 5 обществени сгради, 15 семейства в ситуация на енергийна бедност и над 30 участници от кварталната енергийна асоциация и други, насърчавани и подкрепяни от местната власт. На покрива на общинския спортен център е изградена фотоволтаична инсталация с батерия има и точка за  зареждане на електромобили. Децата в общинското училище също са включени в  инициативата, като за тях е  подготвена програма за пестене на енергия с награди. В общината е създаден Общински енергиен офис, който подпомага дейността на общността.

За повече информация за добрата практика на община Мансанарес вижте видеото link

На 10 и 11 октомври в София се събра международният екип  на проект DeRisk за провеждането на втората среща на партньорите.

Успешно бе отчетено изпълнението на текущите задачи. По работния пакет, за който отговаря СОФЕНА, са изготвени и предадени два доклада – PESTLE Анализ PESTLE и сравнителен анализ на навлизането на пазарите на гъвкави услуги  и Анализ на регулаторното въздействие на местните гъвкави пазари и услуги,  извършени в над 10 европейски страни и Турция включително.

Преглед бе извършен на изпълнението на пилотните проекти в Ирландия, Испания и Турция.

Срещата приключи с разпределение на задачите и съгласуване на следващите стъпки по работата на проекта.

Харесайте ни във Facebook