Архив

Месечни архиви: май 2014

Заключителна конференция по проект ENTRANZE: Обновяване на сградния фонд в България. Представяне на сценарии и политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия

Проект ENTRANZE се изпълнява с подкрепа на Европейската комисия в рамките на програма Интелигентна енергия – Европа. Ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта в България – сценарии за потреблението на енергия в сградния фонд в зависимост от изпълнението на политики за стимулиране на реновирането на сградния фонд. Сценариите са с хоризонт до 2030 година и дават добра нагледна представа за необходимите стимули, финансови средства и очаквани резултати в зависимост от предприетите действия на национално ниво. Прочетете още

Годишното общо събрание на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА ще се проведе на 29.05.2014 г. от 18:00 в офиса на Агенцията при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Агенция СОФЕНА през 2013 г.;
  2. Финансов отчет за 2013 година;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, Контрольора и Изпълнителния директор за дейността им през 2013 г.
  4. План и бюджет за дейността на Сдружението за 2014 г.
  5. Приемане на нови членове на СЕА СОФЕНА
  6. Приемане на промени в органите на управление на СЕА СОФЕНА
  7. Отчет за дейността на СОФЕНА ЕООД
  8. Разни.
Харесайте ни във Facebook