Архив

Месечни архиви: януари 2007

На 01.03.2007 г. в рамките на Световните дни за устойчива енергия във Велс, Австрия ще се проведе симинар за представяне на резултатите от проект BESS Бенчмаркинг и схеми за енергиен мениджмънт в малки и следни предприятия. Повече информация за програмата на семинара може да получите на следния адрес: http://www.energyagency.at/(en)/service/veranst/bess070301.htm .

Поканени са представители на малки и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, експерти по енергийна ефективност и консултанти, неправителствени организации и всички, които се интересуват от възможностите за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятия от различни сектори и организирането на европейска схема за бенчмаркинг на тези предприятия. Участието в семинара е безплатно. Участниците в семинара могат да посетят и изложението по енергийна ефективност и ВЕИ, което е съпътстващо събитие на дните за устойчива енергия и предоставя възможност за запознаване с новостите в тази област и договаряне с производители на такова оборудване.

В края на 2006 и началото на 2007 Агенция СОФЕНА стартира работата по 3 нови проекта по програмата Интелигентна енергия – Европа:

INTERACTION – INternational Transport and Energy Reduction ACTION – Energy efficiency equals cost efficiency: engaging sectoral organisations as champions and messengers to reduce energy use in freight transport. В този проект координатор зо България е Асоциацията на българските енергийни агенции, а СОФЕНА ще изпълнява дейностите по проекта в металургични предприятия в България.

REBECEE – Renewable Energy and Building Exhibitions in Cities of the enlarged Europe. СОФЕНА е наблюдател по проекта и ще участва с обучения на български инженери и архитекти в един от градовете, където се организират тези изложби – Любляна, Словения. Проектът ще позволи на български строителни организации да се възползват от опита на другите европейски страни в изграждането на комплекси затворен тип от пасивни или нискоенергийни жилищни сгради и да подготвят подобни проекти и изложения в България.

ENERGY TROPHY+ – Magnify success: Extension of the European Energy Trophy competition to 18 countries. Проектът предвижда организиране на европейско състезание („енергиен трофей“) в 18 страни. Учредени са европейски и национални награди за предприятия и организации, собственици на сгради, в които чрез чисто организационни мерки са постигнати икономии на енергия. Повече информация за проекта могаже да се получи на www.energytrophy.org

Харесайте ни във Facebook