Архив

Месечни архиви: март 2024

На 27.03.2024 г. в гр. Видин се проведе заключителна среща по проект „Making city“, финансиран по програма Хоризонт и изпълняван от Община Видин с партньори „Клъстър Зелена Синергия“ и „Съвет за устойчиво развитие“ – България.

Софийска енергийна агенция представи инструменти за подкрепа на общините в процеса по изграждане на енергийни общности на местно ниво, разработени в рамките на проект Life-Beckon. Бяха представени добри практики на общински сгради от цялата страна, с инсталирани соларни панели на покривите, които представляват потенциални сгради за включване в местни енергийни кооперативи.

На 14 март 2024 година в хотел „Тримонциум“ в град Пловдив се проведе международна среща относно енергийните общности и груповото финансиране.

Г-жа Надя Николова от СЕА СОФЕНА представи проект Life – Beckon по програма Life, в рамките на който СОФЕНА създава технически офис за подкрепа на енергийните общности у нас.

Агенция СОФЕНА проучва регулаторната рамка за насърчаване на общностите, участва в разработването на онлайн платформа за услуги и възможности за обучение на заинтересованите лица.СОФЕНА, съвместно с НДЕФ проведе първото по рода си обучение на общински служители за енергиен мениджмънт в рамките на проект MENERGERS, което се състоя в гр. Сапарева баня, в периода 26-28.02.2024 г.

Активно участие взеха служители на 4 общини – Сапарева баня, Свиленград, Русе и Лом.

В процеса на обучение бяха представени европейското и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ, някои общински мрежи и инициативи, представляващи обединения на общини за постигане на глобални цели по опазване на климата на местно ниво.

Бяха обсъдени настоящите общински планове и програми за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия и се направиха препоръки за тяхното успешно изпълнение.

Гост лектор беше Станислав Андреев, експерт от ЕнЕфект, който представи разработен софтуер за събиране на данни за потреблението на енергия в общински сгради.

Като резултат от обучението, новоназначените общински енергийни мениджъри получиха необходимите знания и умения да стартират своята работа по прилагане на институционалния модел “Общински енергиен мениджър”, разработен от експерт на НДЕФ, като в продължение на една година общинските служители ще бъдат подпомагани в своите ежедневни дейности от експерти на СОФЕНА и НДЕФ.

На 6 март 2024г. от 15.00 ч. ви каним на Интерактивен уебинар по проект LIFE-BECKON. Този уебинар има за цел да предостави на общините цялостно въведение в енергийните общности, като се фокусира върху ключови съображения за тяхното създаване и планиране.

В динамичната сфера на устойчивата енергия общините играят решаваща роля. Този уебинар има за цел да служи като стратегическо ръководство за общините като предоставя основни познания, пътна карта за навигиране при иницииране и планиране на енергийни общности.

Сесията включва поредица от успешни добри практики, за да вдъхнови и насочи участниците, като им помогне да разберат основните стъпки за създаване и утвърждаването на общностите.

Този уебинар е предназначен за тези, които са пряко ангажирани в планирането и инициирането на енергийни общности в рамките на общините. Общинските лидери, проектантите и представителите на общността ще се възползват от споделените  знания  и успешни случаи на използване, като им помагат да се ориентират в сложността на създаването на устойчиви ЕО.

FOR THOSE INTERESTED IN JOINING THE WEBINAR, PLEASE NOTE THAT THIS INVITATION IS ONLY A PLACEHOLDER. REGISTRATION TO THE WEBINAR IS REQUIRED. YOU CAN FIND THE LINK FOR REGISTERING BELOW:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eBHTWvLRR2C-GREZWrbMqQ

Welcome! You are invited to join a webinar: LIFE-BECKON Interactive Webinar – Empowering Municipalities: Initiating and Planning Energy Communities. After registering, you will receive a confirmati…

Харесайте ни във Facebook