Архив

Месечни архиви: декември 2013

Кръглата маса беше организирана в рамките на проект Covenan Capacity от WWF–България,(Общинска мрежа за енергийна ефективност – ЕкоЕнергия и община Бургас. Проектът подпомага развитието на местните общности в Европа чрез изграждане на знания и умения, свързани с Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) – от мотивацията и планирането до наблюдението и оценката на тяхното изпълнение. Проектът предлага достъпна учебна програма, която въвежда представителите на местните власти в проблемите на инвентаризацията на емисиите на парниковите газове, разработването на ПДУЕ, ангажирането на заинтересованите страни, обществените поръчки, сградите, транспорта, управлението на отпадъците и водния сектор. Прочетете още

Харесайте ни във Facebook