Архив

На 11 юли в Столична община се проведе третата работна сесия на Форум за интелигентна енергия София Зона Б 5. На форума бяха представени доклади за състоянието на зелените площи и използване на геотермални източници и предложиния за тяхното развитие. За обсъждане бяха представени предложение за План за устойчиво енергийно развитие на Зона Б5 и идея за изграждане на Център за енергиен мениджмънт на мястото на временната отоплителна централа. Представени, обсъдени и наградени бяха идеи на учениците от 30-то СОУ за развитие на средата на тяхното училище и околното пространство. Повече информация за решенията на форума очаквайте в следващия брой на Бюлетина за Форума.

Тук може да разгледате и допълните дългата листа на предложeния за проекти за Зона Б5. Моля изпращайте вашите предложения на e-mail: issofena@techno-link.com

Харесайте ни във Facebook