Архив

По време на Годишната конференция на АБЕА, която се проведе на 28 ноември 2023 г. в хотел „Хемус“ в София, СОФЕНА организира събитие за откриване на технически офис  и за представяне на дейностите по проект  LIFE-BECKON за насърчаване на енергийните общности у нас. На събитието присъстваха представители на държавни и общински власти, на неправителствени организации и предприятия, енергийни експерти и граждани.

Изпълнителният директор на СЕА СОФЕНА д-р Здравко Георгиев информира участниците, че целта на техническия офис е да информира и консултира всички заинтересовани – местни власти, предприятия и граждани как да създадат и оперират енергийна общност. На разположение на заинтересованите организации и граждани ще се предоставя информация, обучение  и консултация по технически, финансови, управленски, регулаторни и административни въпроси с помощта на онлайн платформа „Обслужване на едно гише“.

Офисът за техническа помощ СОФЕНА е мястото, където заинтересовани страни, граждани, организации и предприятия ще получат съвети и да намерят цялата информация и услуги от които се нуждаят, за да създадат и управляват проект за енергийна общност.

За съвети и повече информация :

Харесайте ни във Facebook