Архив

На 28 ноември 2023 г. , през втория ден от провеждането на Годишната конференция на АБЕА, в хотел „Хемус“ в София, се състоя семинар по правните въпроси на енергийни общности в страните на европейската общност по проект Lightness. На събитието присъстваха над 70 участници – представители на държавните и общински власти, енергийни експерти, граждани и представители на неправителствения сектор.

Семинарът откри инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, който  акцентира върху последните промени в българското законодателство  относно възобновяемите енергийни източници и перспективите за развитие на енергийните общности в страната въз основа на утвърдени модели в Европа.

Д-р Здравко Георгиев от  СЕА СОФЕНА  запозна присъстващите със съществуващите добри практики и с резултатите от пилотните инициативи по проект Lightness, като представи и първите стъпки за формиране на енергийни общности за възобновяема енергия у нас.

 Д-р Надя Николова-Деме от  СЕА СОФЕНА  направи сравнителен анализ на дефинициите на гражданските енергийни общности и на общностите за възобновяема енергия в светлината на промените в българското законодателство.

Добри примери за инструменти в помощ на гражданите за създаване на енергийни общности и колективни модели представи д-р Мария Трифонова – координатор на проект Shares, ЧИЕЦ, а инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект запозна присъстващите със стартирането на дейностите в община Габрово за създаване на енергиен кооператив въвъ формата на  публично-частно партньорство.

Семинарът приключи с ползотворна дискусия относно възможностите, които разкрива създаването на енергийните общности за подпомагане на енергийно бедните домакинства и за осигуряване на собствена енергия на ниски цени.

Харесайте ни във Facebook