Архив

На 19.10.2023 г. в гр. София се проведе среща с трите пилотни общини в България по проект MENERGERS. Участие взеха експерти от СЕА СОФЕНА, както и представители на водещия партньор НДЕФ.

Целта на срещата беше да се изясни модела на звеното за енергиен мениджмънт във всяка община.

Общинските служители от Русе, Сапарева баня и Свиленград бяха обучени за стартиране на работата по разработване на модел на „Енергиен мениджър“ в структурата на всяка от трите общини.

Тема на дискусията беше и Доклада върху българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, изготвен от СЕА СОФЕНА.

Общината като потребител на енергия има възможност да играе важна роля в пестенето на енергия на нейна територия. Сред инструментите, вече разработени в това направление е и софтуер за общински енергиен мениджмънт, които общините могат да използват напълно безплатно.

Същинската работа предстои, като на 05.12.2023 г. в София ще се проведе и кръгла маса, която ще допринесе за изгражадането на модела „Общински енергиен мениджър“, с участието на румънските партньори от OER – Общинската мрежа на Румъния.    

Харесайте ни във Facebook