Архив

Столична община организира много интересно и полезно обучение за гражданите на столицата в рамките на 2 дни по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES).

СОФЕНА подкрепя усилията на общината да повиши информираността на своите граждани по актуални теми като изграждането на малки фотоволтаични инсталации на територията на столицата.

Ето и официалната покана на Столична община:

„Второ обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе на 25 и 26 октомври 2023 г. от 10,00 часа в залата на Столична община на ул. „Париж“ №1, гр. София.

Целта на обучението е да се представи на гражданите Ръководството за изграждането на малки фотоволтаични инсталации, като по този начин се дадат полезни насоки на гражданите за изграждането на малки фотоволтаични инсталации от идеята до въвеждането в експлоатация, а също така да бъдат запознати с добрите практики от Европа, свързани с енергийни общности, борба с енергийната бедност чрез използване на ВЕИ и др.“

Харесайте ни във Facebook