Архив

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи проект CEATY, на който агенцията е координатор. CEATY представлява инициатива за обучение по климат и енергия, предназначена да допринесе за постигане на целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество. Целевата група са учениците от 12 до 16 години. Те ще бъдат обучени, за да придобият  знания за потреблението на енергията, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници да развият екологично съзнание и да станат посланици на чиста енергия. Проектът бе представен от експерта на СОФЕНА Марк-Антоан Андрьо.

Харесайте ни във Facebook