Архив

На 07.07.2023 г., на втория ден от годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, г-жа Надя Николова представи напредъка по проект EUKI-MENERGERS и направения преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Бяха обсъдени препоръките включени в Доклада за българското законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ и опитът на българските общини в сферата на енергийния мениджмънт, като участниците изразиха желание да бъдат включени и в Кръглата маса, която ще бъде организирана в рамките на проекта през месец декември т.г.

Бяха представени и добри практики от страната и чужбина във връзка с осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

Дискусиите за енергийното планиране и управление на местно и национално ниво ще продължат и в следващите месеци.

Харесайте ни във Facebook