Архив

В края на м. април тази година бяха избрани трите пилотни общини в България по проект „MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общините“, който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и околната среда на Република Германия.

СОФЕНА е партньор по проекта, Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е водещ партньор. Участват още Независимия институт по околна среда (UfU) в Берлин, Германия и  Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, Румъния.

Община Свиленград е избрана за участие в международния проект за подобряване на институционалния енергиен мениджмънт. Класирани са още две пилотни български общини – Сапарева баня в категория малка община и Русе в категория голяма община.

Изборът е направен след конкурентен подбор и оценка на енергийната ефективност и ВЕИ по показатели: спестена енергия от изпълнени мерки за енергийна ефективност в МWh/година/жител; възобновяема енергия – заменени конвенционални енергийни източници и др.

В края на м. май беше завършен и аналитичния доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България, в който беше включен и подробен преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, с цел предлагане на препоръки за подобряване на нормативната база по отношение на дейностите на общините във връзка със събиране, анализиране и отчитане на данни за енергийното потребление на тяхна територия.

Предстоят обучения за разработване на институционалния модел с участието на заинтересованите страни; обмяна на опит в Германия и Румъния и пилотно прилагане на модела в трите общини за една година с подкрепата на експерти от НДЕФ и СОФЕНА.

Други статии по темата:

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3511-obshtina-svilengrad-shte-uchastva-v-mejdunaroden-proekt-za-razvitie-na-energien-menidjmant

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3495-obshtina-svilengrad-izgradi-30-kw-fotovoltaichna-instalaciia

Харесайте ни във Facebook