Архив

На 30 и 31 май 2023г. във Вроцлав, Полша, се проведе поредната международна среща на консорциума по проект LIGHTNESS, финансиран по програма Хоризонт Европа.

Проектът LIGHTNESS си поставя за цел подпомагане на бързото развитие на гражданските енергийни общности по отношение на регулиране, схеми за финансова подкрепа, технически изисквания и социална ангажираност,а именно темите, които представляват предизвикателство пред създаването и функционирането на енергийните общности в Европа.

Освен изпълнението на пилотни дейности в няколко от страните в консорциума, акцент в проекта имат  широкото комуникиране и разпространение на научените уроци и най-добрите практики за постигането на успех в изграждането на гражданските общности.

Презстои в края на годината проектът да приключи с финална конференция в Брюксел, на която да се представят постигнатите резултати  като разработените методики, бизнес модели и изпълнени пилотните инициативи.

Харесайте ни във Facebook