Архив

На 9 и 10 ноември 2022 година в Анкара, Турция, стартира изпълнението на тригодишен проект DE-RISK по програма HORIZON EUROPE. На срещата се събраха 11 партньори от 7 страни, а координатор на проекта е  WEglobal Danismanlik A.S. от Турция.

Като партньор по проекта, СЕА СОФЕНА отговаря за един от работните пакети: „Регулаторен, политически и финансов анализ на съвременното състояние на пазара на гъвкавите услуги“ и има конкретна задача – да разработи “Анализ на регулаторното въздействие на пазара на гъвкавите услуги“ в 10 страни от Европейския съюз.

Проектът DE-RISK цели да насърчи прилагането на ВЕИ системи чрез насърчаване на местните пазари на гъвкавост, което ще позволи безопасно и надеждно интегриране на ВЕИ в електрическата мрежа.

За да се увеличи максимално въздействието на проекта, ще бъдат разработени иновативни бизнес модели, гарантиращи многостранни ползи, справедливост и устойчивост за всички участници, а финансовите схеми ще бъдат валидирани за демократизиране на достъпа до устойчиви инвестиции. И накрая, група експерти ще разработят регулаторни препоръки в подкрепа на справедливо, ясно и прозрачно приемане на местните пазари на гъвкавост.

Харесайте ни във Facebook