Архив

Екипът на СЕА СОФЕНА продължава да работи за развитието на Енергийните общности в България.

В тази връзка, стартира нов проект по програма “Life”, в началото на ноември 2022 г., с партньори от седем страни, сред които Испания, Финландия, Дания, Италия, Белгия, Германия и България.

На 07.11. и 08.11.2022 г. се състоя първата среща по проект “BECKON” в гр. Мадрид, Испания. Организатори на събитието бяха представители на водещия партньор “R2M Solution” .

Основната цел на проекта е да стимулира масовото създаване на Енергийни общности в общините, чрез предоставяне на техническа помощ и интегрирани услуги, издаване на ръководство, и изграждане на капацитет сред местните власти.

На срещата се обсъдиха основните идеи, заложени в проекта, като всеки от ръководителите на работните пакети описа подробно дейностите, които предстоят.

Благодарение на партньорството на СОФЕНА, Столична община ще се превърне в пример за останалите български общини, като се предвижда на нейна територия да се изгради: Бюро за техническа помощ, онлайн платформа за обслужване на гражданите (т.н. обслужване „на едно гише“) и да се обучи и изгради административен капацитет, който да подпомогне процеса на създаване на местни енергийни общности.

Харесайте ни във Facebook