Архив

На 1 декември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе Информационен ден по проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия. Събитието се състоя в Столична библиотека и бе посетено от над 40 заинтересовани лица – университетски преподаватели, общински служители, представители на бизнеса и неправитествения сектор, граждани.

Целта на Информационния ден бе да се популяризира разработения инструментариум за обучение на потребителите на енергия, който е във формата на отворен онлайн курс (МООС). Обучителната програма е подходяща за социални работници, представители на НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват ефективно енергийните си разходи. Проект TRECE и обучителната програча могат да бъдат разгледани на сайта на проекта: www.trece.eu.

Харесайте ни във Facebook