Архив

През ноември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе пилотно тестване на обучителната платформа по проект TRECE в Дигиталната лаборатория на Столична библиотека. В събитието взеха участие служители на Столична община, енергийни експерти  и граждани с цел последна настройка и адаптиране на системата към потребностите на ползвателите.

СЕА СОФЕНА изпълнява проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия като част от консорциум с партньори от Словения,  Румъния и Гърция под ръководството на SGS Испания. Проектът се финансира от програма Erasmus+, като стартира през октомври 2019 г. и  приключва през декември 2021 г.

Основната цел е намаляване на енергийната бедност на домакинствата в страните партньори по проекта чрез разработване на програма за специализирано обучение във формата на отворен онлайн курс (МООС). Тя ще бъде предлагана на социални работници, НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и на енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват по-ефективно енергийните си разходи.

Харесайте ни във Facebook